Aktuellt

Information om båtupptagningen

 

 

Nu finns information om båtupptagningen med bl.a. turordningslista och båtplaceringsplan under kansli upptagning.

Inför KBS miljöutbildning finns anmälningslistor i klubbrummet för fyra tillfällen 10/10, 11/10,  8/11 och 29/11.

Ingvar Sätterström

Markarbete vid nya infartsbommen

I arbetet med den nya infartsbommen är det nu dags för asfaltering av infartsytan. Detta görs med start den 17 September vilket kan ge någon eller några dagars trafikbegränsning till hamnplanen. Så snart asfalten är på plats monteras marksensorer som stänger bommen efter passage. Bommen öppnas med befintlig medlemsnyckel.

Sensommar på KBS klubbholme

Under måndagen låg klubbholmen på en spegel och solen flödade.

Att segla ut till klubbholmen en sådan dag var inte att tänka på det fick bli alternativt färdmedel.

Mycket har hänt på holmen denna sommar.Bl.a.iordningställt vedförråd för bastun, flisad gångstig till bastun med belysning.

Bastun är upprustad med bl.a. ett nytt fönster på gaveln.

Extrem sommar 2018

Den extrema sommarn 2018 håller nu på att övergå i höst. Sommarens varma och torra väder från maj in i augusti, förutom för midsommaren, har gjort att det har varit möjligt att vara på sjön med härliga upplevelser.

Hela norra halvklotet var inbäddat i extrem värme.

Ridöarkipilagen Mälaren

Varmt i vattnet i juni.

KBS seniorerna igång igen

KBS seniorerna är nu igång igen med fika kl. 13.00 i klubbhuset på torsdagarna. 

Torsdagen den 30 augusti seglar vi till klubbholmen med ev. övernattning för de som vill. Klockan 10.00 samlas vi i klubbhuset för en fika innan vi drar iväg.                  Anmäl dig gärna till Krister Öhlin om du vill hänga på och om du tar egen båt eller vill hänga med någon annan.

Ingvar Sätterström

    

Stora påkänningar på båtarnas förtöjning vid åskbyar

Under söndagsmorgonens åskby slet sig en segelbåt på C-bryggan.

Förtöjningstamparna hade slitits av. Båten räddas av KBS medlemmar som fångade in båten och förtöjde om den med kraftigare tampar.

Alltså det gäller att förtöja för storm även i vår skyddade hamn.

Åskbyarna hade även slitit ned en massa grenar från pilarna en del på bilarna.

Och en del grenar på båtarna.

Varning för dieseltjuvar

Två båtägare inom KBS har upptäckt att någon har försökt att slanga diesel och lämnat tanklocket öppna. Nattvakterna är vidtalade men håll själv extra koll på andra tider.

Ingvar Sätterström

Eldningsförbud

I det torra vädret råder nu allmänt eldningsförbud. Jonas Remmers påminner oss om detta på KBS Facebook sida och då speciellt för klubbholmen. Ingen grillning varesig med eldning eller i medhavd grill är tillåtet.

Ingvar Sätterström

Pages

KBS båtupptagning
3. October 2020 - 6:00