Aktuellt

KBS seniorerna på båtmässan 8 mars

KBS seniorerna planerar att gå på båtmässan i Älvsjö torsdagen den 8 mars. Vi tar pendeltåget 09.31 från Kungsängen station och sitter i sista vagnen.

 

Ingvar Sätterström

Arbetsdag i KBS

Den första vinterarbetsdagen utfördes under lördagen den 3 febr. Stor aktivitet uppstod när 11 arbetsvilliga medlemmar kom stormande. 

Alla fem träd som växte genom gästbryggan fälldes. Skickligt manövrering mellan gästhamnsbåten, gästbryggan och klubbhuset med wirespel, kilar och tålamod gjorde att träden föll där vi ville.

Kvistar och grenar rensades från stmmarna och riseldades på isen. Stockarna sågades upp i hanterbara bitar.

Vikingarännet ersätts av Sigtunarännet

Vikingarännet ersätts av Sigtunarännet som kommer att gå från Sigtuna över Sigtunafjärden och Skarven ned till Kairobadet. Rännet som går den 18 februari kommer alltså att inte gå förbi KBS.

Några bilder från Görväln den 23 januari före värmeperioden.

Ingvar sätterström

Räddningsaktion vid KBS gästbrygga

Under lördagen den 27 jan. pågick en räddningsaktion vid KBS gästbrygga då den båt som ligger där visade tecken på att sjunka. Ett antal medlemmar blev aktiverade genom att kalla samman hemmavarnde medlemmar, ringa räddningstjänsten med dykare och ägaren till båten. Elen var utslagen av jordfelsbrytaren. Efter fixande fick man fram el till länspumpar och försökte få igång båtens egna länspump. Vattennivån på 70 cm över durken började sjunka och framåt kvällen flöt båten normalt.

På söndagen flöt båten normalt igen.

KBS arbeten startar nu

Lördagen den 20 januari hade styrelsen arbetsdag och då togs bl.a. arbetslistor fram för vilka jobb som planeras inom KBS. Arbetslistorna kommer att finnas på vikdörrarna i klubbrummet och på hemsidan under Kansli, Medlemsarbeten.

Frya lördagar framöver är planerade för arbeten, 3 febr.,10 febr.,17 febr. och 24 febr.

Stöldvarning

För cirka två veckor sedan kunde jag se spår av att någon hade varit i sittbrunnen på min båt dock inte i ruffen och inget saknades. Idag den 9 jan. upptäckte jag att mina två halkipar på akterdäck var bortskruvade.

Någon har skruvat loss dessa med en rejäl skruvmejsel.

På fördäck fanns halkiparna kvar.

Vi uppmanar alla att se till sina båtar och påminner om vintervaketen med vaktande så ofta de är möjligt.

Ingvar Sätterström 

Julefrid över båtklubben

På årets mörkaste dag är det kanske inte så många som tänker på sina båtar när de ligger väl förpackade under presseningarna. Vi vill dock påminna om att vi har vintervakt och uppmanar att så många som möjligt går ett vintervaktpass.

I Valdermarksvik har inte någon snäll tomte varit och länsat alla båtar.

Färre skepp och fler båtar efter 1 februari 2018

I utbildningen för förarbevis eller kustskepparintyg har vi fått lära oss sjölagens indelning av fartyg i skepp och båtar. Om fartyget har en längd som är 12 meter eller mer OCH en bredd som är 4 meter eller mer så är det ett skepp. Andra fartyg är båtar.

Ett fritidsskepp skall enligt nu i december 2017 gällande regelverk registreras i fartygsregist­ret och den som är befälhavare på ett fritids­skepp skall ha lägst skepparexamen eller kust­skeppar­intyg.

 

Pages

Sista betalningsdag medlemsavgifter
31. March 2020 - 12:00
Styrelsemöte
31. March 2020 - 19:00
Styrelsemöte
28. April 2020 - 19:00