Aktuellt

Lediga bryggplatser

Just nu har vi några lediga bryggplatser, bland annat flertal för småbåtar inför sommaren 2019. "Först till kvarn".

 

Ingvar Sätterström

 

Vårutskicket med bilagor finns nu under Kansli

Dokumenten för vårutskick med kalendariet, styrelsen / funktionärer och avgifter finns nu uppladdat under Kansli. Om du saknar kod begär inloggningskod enligt instruktioner på hemsidan.

Observer att sjösättningen är ändrad i förhållande till tidigare information. Sjösättningen börjar på fredagen den 10 maj för de som har speciell överenskommelse. För alla andra som ska sjösätta i KBS regi kommer det att ske på lördagen den 11 maj. Alltså ingen sjösättning på söndagen.

Ingvar Sätterström

I väntan på våren

Som båtägare går vi och väntar på öppet vatten för att kunna ta oss ut på sjön. I väntan på det öppna vattnet så kan man ändå ta sig ut på sjön när isläget är bra. En varning får dock nu utfärdas när värmen kommer tillbaka då isarna kan försämras mycket snabbt.

0758-möte

0758-möte är ett samanslutning mellan båtklubbarna som är stationerade inom det gamla 0758 telefonområdet. Upprinnelsen till samanslutningen, som drogs igång av vår hedersordförande Anders Norsell, var att man gemensamt bekostar utprickningen av Ormsundet. En gång om året träffas man och i år stod Piluddens Båtklubb för värdskapet. Under mötet diskuterades ett antal för båtklubbarna gemensamma frågor.

Stölder

Elinformation för upplagda båtar på KBS uppläggningsplan

Vinter, kyla och snö ställer större krav på elhanteringen för elsäkerheten, brandrisken och personskador.

För båtar upplagda på KBS uppläggningsplan gäller följande:

    -    Elen får endast vara ansluten då man befinner sig i båten.

     -    Om elen behövs under icke närvarotid ska tillstånd inhämtas från uppläggningschefen och elanslutningen till KBS elnät ska skyltas upp med tillståndslapp.

     -    För egen elutrustning använd endast materiel avsedd för utomhusanvändning och i kyla. Inga plastledningar som blir spröda och spricker i kyla.

Moms på båtplatserna

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att moms ska utgå på uthyrning av båtplatser i sjön och på land. Frågan har utretts på EU nivå sedan tidigt 2000-tal men nu är beslut taget. Det är inget KBS kan påverka och de flesta båtklubbar kommer att omfattas.

Baserat på detta måste Kungsängens Båtsällskap från och med 2019 lägga 25% moms på avgift avseende bryggplats och vinteruppläggningsplats. Undantaget från momskravet är medlemsavgifter.

 

Avgifter båtplats

Stöldvarning

Nu har vi haft påhälsning av obehöriga pesoner i åtminnstone i en av KBS;s båtar. Båtklubben Arken blev utsatt för stöld av flertal växeldrev de sista dagarna av 2018. Alla uppmanas till kontroll av sina båtar och meddela styrelsen ev. åverkan på båten. . Vi påminner också om vintervakten som man loggar i vaktlistan i klubbrummet.

Ingvar Sätterström

 

Storm över KBS

Det nya året började med stormbyar. Våra upplagda båtar och täckningarna fick känna på stormbyarna under natten till onsdagen. Ett flertal båtar ligger utan täckning, sönderrivna presseningar och kneckta ställninar för presseningarna. Allmän uppmaning att kontrollera sina båtar och dess täckningar.

Ingvar Sätterström

Pages

Sista betalningsdag medlemsavgifter
31. March 2020 - 12:00
Styrelsemöte
31. March 2020 - 19:00
Styrelsemöte
28. April 2020 - 19:00