Aktuellt

Nya infartsbommen i drift

Sommarens och höstens jobb med den nya infartsbommen är nu avslutat och bommen är i drift.

Bommen öppnas med hjälp av den vanliga KBS-nyckeln i någon av de två låsarmarna.

Bommen går upp när nyckeln har vridits om.

Man passerar in eller ut medan bommen är öppen.

Expedition tömning av klubbholmens sparbössa

Våra båtar ligger på land och någon dag kvar med brittsommar var förutsättningarna inför årets tömning av klubbholmens sparbössa.

Vår kassör Tommy hindrades inte av den landbaserade båten. Kajak blev det flexibla färdmedlet ut till klubbholmen.

Tommy hade inte tidigare besökt "Muminhuset" men nu är det åtgärdat.

 

Lennartsnäs slott i höstfärger passerades.

Brittsommar

De senaste dagarna har det lite kyliga och blåsig vädret bytt till Brittsommar med varma sydliga vindar. 

Det fina vädret har underlättat jobben med våra båtar. Tvättning, byggande av ställningar och inpackning inför viterna syns avklarade på allt fler båtar.

Miljöutbildningen har fortsatt med två kvällar efter upptagningen och nu har vi ytterligare tillfällen inbokade 8 och 11 november. Anmälningslistor finns i klubbhuset.

En härlig segling genomfördes till Enköping i det fina vädret på fredagen.

Båtupptagning 2018

Lördagen den 6:e oktober var det dags för upptagning.

Första lyftet klockan 07.00 och vid femtontiden var 50 båtar på land.

En av klubbens äldsta veteranbåtar hämtades av ny entusiastisk ägare som ska satsa på att få Draken från 1935 i toppslick igen.

Lastat och klart mot ett med förhoppning aktivare sjöliv för den gamla Draken.

Historisk återblick på KBS

Jonas Remmers har städat sin bokhylla och hittade då gamla skrifter från Mälarens Motorbåt Förbund 1962.

I denna skrift kan man bl.a. läsa om Kungsängens Båtsällskap.

Stiftad 1955, antal medlemmar 48 varav 28 motorbåtsägare. ordförande Erik Sandberg, v. ordförande Folke Björk, sekreterare Björn Ryd, v. skreterare Helge Karlsson, kassör Bernt Beckman, hamnkapten Sven Johansson, slipförman K.E.Nylander.

Inträdesavgift 10 kr, årsavgift 20 kr, passiv 5 kr och bryggavgift 10 kr.

 

Information om båtupptagningen

 

 

Nu finns information om båtupptagningen med bl.a. turordningslista och båtplaceringsplan under kansli upptagning.

Inför KBS miljöutbildning finns anmälningslistor i klubbrummet för fyra tillfällen 10/10, 11/10,  8/11 och 29/11.

Ingvar Sätterström

Markarbete vid nya infartsbommen

I arbetet med den nya infartsbommen är det nu dags för asfaltering av infartsytan. Detta görs med start den 17 September vilket kan ge någon eller några dagars trafikbegränsning till hamnplanen. Så snart asfalten är på plats monteras marksensorer som stänger bommen efter passage. Bommen öppnas med befintlig medlemsnyckel.

Sensommar på KBS klubbholme

Under måndagen låg klubbholmen på en spegel och solen flödade.

Att segla ut till klubbholmen en sådan dag var inte att tänka på det fick bli alternativt färdmedel.

Mycket har hänt på holmen denna sommar.Bl.a.iordningställt vedförråd för bastun, flisad gångstig till bastun med belysning.

Bastun är upprustad med bl.a. ett nytt fönster på gaveln.

Pages