Aktuellt

Ny ordförande för KBS

Årets årsmöte avlöpte enligt planerna och styrelsens årsmötesdokument. 50 medlemmar hade hörsamat kallelsen kom och gjorde sina röster hörda genom röstning, fikade och socialt samverkade med andra KBS medlemmar medan brasan värmde i höstrusket.

Till ny ordförande för KBS valdes Anders Räntilä och vice uppläggningschef Jonas Olsson.

Vår tidigare ordförande Carl-Åke Palm avtackades för allt arbet och arrangemang han har lagt ned för KBS under många år.

Ingvar Sätterström

Pricken på plats igen utanför Görvälns vattenverk

Nu har pricken åter placerats ut på rätt plats utanför Görvälns vattenverk.

Ingvar Sätterström

Två kandidater till KBS ordförande

Valberedningen har nu arbetat fram förslag på två kandidater till KBS ordförande. På årsmötet tisdagen den 14 november kommer omröstning att ske mellan Anders Räntilä och Svante Wibom som efterträdare till  Carl-Åke Palm som har beslutat att inte fortsätta som ordförande efter många års arbete och stort arrangemang för KBS.

 

Ingvar Sätterström

Inför årsmötet 2017

Nu finns dokument inför årsmötet den 14 november uppladade på hemsidan under "Kansli- Årsmöte". Några dokument uppdateras och laddas sedan upp de närmaste timmarna. KBS styrelse har omvärderat uttalande om motionen om möjlighet att kunna friköpa sig från arbetsplikten. Beloppet förslås justeras så att det balanserar mot avgiften för utbliven arbetsplikt som också justeras.

Åtkomsten till Kanslisidan kräver inloggning som kan erhållas enligt instruktion, för de som ännu inte har detta.

Sjömärke saknas

Bilden föreställer ett annat sjömärke än det nu saknade

Vi har fått uppgift om att den gröna pricken utanför Görvälns vattenverk har slitit sig och ej finns där sjökortet anger. Vi vet ej när Sjöfartsverket kommer att åtgärda men vi vill här meddela de medlemmar som planerar att trafikera området.

Placering av trailerbåtar på uppläggningsplanen

Nu är placeringen av trailerbåtar fastställd.

På uppläggningsplanens grusyta finns medlemsnummer i form av stora vita siffror indikerande var resp. medlems båt skall placeras. Under "Kansli-Vinteruppläggning" finns planen visande trailerbåtplaceringen.

Ingvar Sätterström

Höstsegling till Enköping

På onsdagen uppstod ett väderfönster med fint väder i det för övriga höstrusket. En av KBS båtarna tar upp båten i Enköping och seglades dit under onsdagen.

KBS uppläggningsplan är fyld med båtar men ännu ligger ett antal mindre båtar kvar i hamnen för egen upptagning på trailer.

En härlig dag med fin soluppgång med blankvatten.

I gästhamnen ligger en dubbelmastad större båt.

Båtupptagning 2017

Båtsäsongen är över för i år och på lördagen startade båtupptagningen straxt före klockan sju i gryningen. Solen skymtade förbi men annars var det moln fram till 11-tiden då regnet började till och från under resten av dagen.

Flaggan var hissad på båtarna när de körde fram för upptagningen. Några av båtägarna har gjort både många och långa turer under sommaren medan andra prioriterar den sociala gemenskapen inom KBS och har i alla fall gjort två turer genom båthamnen.

Pages