Artikel

Nya infartsbommen i drift

Sommarens och höstens jobb med den nya infartsbommen är nu avslutat och bommen är i drift.

Bommen öppnas med hjälp av den vanliga KBS-nyckeln i någon av de två låsarmarna.

Bommen går upp när nyckeln har vridits om.

Man passerar in eller ut medan bommen är öppen.

Bommen stängs automatiskt efter 20 sekunder såvida inte bilen står över sensorslingan i asfalten mitt för bommen då den inte stängs.

Ingvar Sätterström