Artikel

Första fasen för uppläggningsplanens utjämning

Under tisdagen påbörjades bearbetning av uppläggningsplanen intil våra grannar på Näckudden. Stubbarna från de stora träd som tidigare stod där frästes bort.Fortsättningsvis kommer ytan att schaktas av och grusas. När det hela är klart städas uppläggningsplanen den 27 maj.

Ingvar Sätterström