Artikel

Arbetet med uppläggningsplanen fortsätter

Uppläggningsplanen mot Strömkarlen är utjämnad och grusad på markväv.

Mer grus och utjämning med hjälp av maskiner.

Uppläggningschefen Tord Stenqvist diskuterar med maskinfirmans representant.

Arbetet är i stort sett färdigt och vice uppläggningschefen Jonas Olsson kan cykla hem. Städningen av uppläggningsplanen kan nu ske på måndagen den 27 maj.

Ingvar Sätterström