Artikel

Vi stöder Tibble Sjöscoutkår

KBS samarbetar med och stöder Tibble Sjöscoutkår som har till syfte att utveckla barn, ungdomar och vuxna till tryggare, självsäkrare individer och goda samhällsmedborgare. En naturlig väg till detta syfte går genom sjö- och friluftsliv som ett bra sätt att umgås, lära sig samarbeta, ta ansvar och utveckla ledarförmåga. För mer information om sjöscouterna besök http://www.tibblesjoscout.se/