Artikel

Aktiviteten har kommit igång i klubbhuset

Klubbhusbokningen för fester har nu kommit igång efter uppehållet under Coronapandemin. 

Under onsdagskvällarna fram till december sprudlar aktivitet i en navigationskurs.

KBS och Sjöscouterna samarbetar med både ledare och elver i kursen.Eleverna jobbar intensivt och intresserat med att försöka lösa uppgiften att ta ut kursen i sjökorten.

Sjökorten är stora och golvet är då bra för att kunna se hela sjökortet.

Både gamal teknik med sextant och mordärn med GPS lärs ut.

Åldern på eleverna är blandad med tonårsbarn till KBS medlemmar, Sjöscouterna och upp till pensionärer som har haft båt länge.Kursen bevisar att det finns ett aktivt båtliv i Kungsängen och Sjöscouterna hjälper till att föryngra båtägarskaran.

Ingvar Sätterström