Artikel

Arbetsdag på klubbholmen

Vid det planerade byte av C-bryggan kommer 35 m brygga bli över. Denna del av bryggan planeras att ersätta befintlig brygga på klubbholmen.Under lördagen jobbade ett arbetslag med att rikta upp och reparera den fasta bryggdelen.Det gamla virket avlägsnas och kommer att ersättas med nytt virke.Lördagens arbetslag som vår arbetssamordnare Krister Öhlin har kallat ihop till klubbhholmsvärden Jonas Remmers.

Ingvar Sätterström