Artikel

Bojekan repareas

Bojekans flytelement har blivit slitna och ett arbetslag byter nu ut flytelementen.

Värmeverktyg användes för att göra spår i frigoliten så de kan förankras i bojekan.

Ingvar Sätterström