Artikel

De politiska partiernas tankar om KBS;s framtid

KBS har fört förhandlingar med Upplands-Bro kommun om nytt arrendeavtal. KBS fick två avtalsförslag ett-årigt avtal för uppläggningsplanen och 25-årigt för hamn och piren. KBS accepterade inte det utan ville få ett långvarigt gemensamt avtal för bägge delarna. Inför Valet den 11 september har de politiska partierna interjuvas om deras tankar om KBS;s framtid.

Moderaterna: Vill rädda området från att byggas och vill inte se något nytt Svartviksstrand med höghus. Man vill dock inte ge något långvarit avtal och låter förstå att man inte vill ha någon uppläggning av båtar och hänvisar till att man i Sigtuna har flyttat uppläggningen. Man vill förhandla med KBS under lugna förhållanden fram till 2027 då nuvarande avtal löper ut.

Kristdemokraterna: Man har inte diskuterat frågan och vet inte partiets ståndpunkt. Personliga åsikter framfördes att KBS var stängd för allmänheten, skräpigt, svårt att ta sig fram och inget café. 

Liberalerna: Helheten måste lösas, vill få bort uppläggningen, hänvisar till Sigtunas flytt av uppläggningen och försvarar ett-årsavtal.

Sverigedemokraterna: Blev förvånad när de hörde  talas förslaget om ett-årsavtal. Vill inte se något mer byggande i området. Uppmanade KBS komma med förslag på hur man vill ha det och diskutera med de olika partierna. De var villiga att förhandla med andra partier för att få till ett långvarigt avtal.

Socialdemokraterna: Man kunde inte förstå det ett-åriga avtalsförslaget och menade att KBS, kommunens varumärke, i sin helhet skulle bevaras och var öppen för långsiktigt avtal. Man har tidigare satsat på Sjöscouterna och ser KBS som fortsättning för ungdomarna in i båtlivet.

Vänsterpartiet: Man kände inte till KBS och hade inte diskuterat frågan. Hänvisade till de som har makten i kommunen.

Centerpartiet: Ännu inte lyckats få till någon intervju.

Miljöpartiet de gröna: Ännu inte lyckats få till någon intervju.

 

Ingvar Sätterström