Artikel

Januari 2014 rapport

Styrelsearbete

Styrelsen har haft sitt månadsmöte. Planeringen lades upp för fortsatt arbete med bland annat en hel dags möte om "de stora frågorna" för uppföljning av årsmötesbeslut, nya stadgar och hur vi skall arbeta framöver, vem som gör vad. Vaktlistan är indragen och vaktschemat planeras nu. Arbetsuppgifterna planeras för hamn och klubbhus, bryggplatserna uppdateras, Vårutskicket förbereds med faktureringsunderlaget för medlemmarna. Klubbhusritningarna sorteras och vissa scannas.

Ingvar Sätterström