KBS Avgifter

Avgifter verksamhetsåret 2021-2022

Avgifter betalas via KBS bankgiro: 5700-0580 eller via Swish nr: 123 271 10 26

Bli medlem          
Inträdesavgift 1.600 kr      
Deposition båtplatsaktiv medlem 2.700 kr      
Nyckeldeposition    350 kr      
           
Medlemsavgift per år:          
Aktiv medlem: 
 
500 kr
 
   
Passiv medlem: 
 
500 kr
 
   
Passiv medlem 65+:    250 kr      
Trailermedlem:    750 kr      
Hedersmedlem:    0 kr      
Styrelse:    100 kr      
           
Avgifter båtplats        
 
Fast kostnad
Avgift per m2 (L*B)
Minsta avgift 
   
Bryggplats inklusive 25 % moms
250 kr
75 kr
250 kr
   
Vinterplats på land eller vid brygga inkl moms
250 kr
75 kr
250 kr
   
           
Övrigt          
Jolleplats på ställ, max 3 m inkl moms 150 kr      
Deposition för medlem med fler båt platser / ytterligare båtplats   1.500 kr      
Boende i båt/månad exkl el     300 kr      
Elkostnad enl. förbrukning / kWh  1,75 kr      
Friköp arbetsplikt   1.500 kr      
Ej flyttad trailer innan upptagning   1.000 kr      
           
Förseningsavgifter        
Påminnelseavgift medlemsavgift 200 kr      
Frånvaro vid vaktpass    1.500 kr      
Frånvaro obligatorisk arbetsplikt (gällande antal timmar/år) 2.000 kr      
Frånvaro vid obligatorisk arbetskväll efter sjösättning/innan upptagning 1.000 kr      
           
Besökare          
Gästhamnsavgift / båt och dygn, el ingår  200 kr      
Bastubad /person/tillfälle enl ö.k. med gästhamnsvärd  20 kr      
           
Disposition av klubbhus        
 
Medlem
Extern
Förlängning    
Bokningsavgift 400 kr 500 kr      
Dispositionsavgift 400 kr 5.000 kr 1.000 kr/dag    
Deposition 1.500 kr 3.000 kr