Artikel

KBS Iskunskapsträff

Under tisadgskvällen samlades ett 20 tal isintresserade i klubbhuset för isinformation med titteln "Hur tjock är isen?" Viterkylan knakade utanför medan deltagarna värmde sig med fika, pepparkakor framför den värmestrålande brasan.Isfenomen beskrevs, som här utsmyckning på KBS klubbholme. Svaret på frågan hur tjock isen är gavs med när, var och hur isen fryser.KUNSKAP UTRUSTNING OCH SÄLLSKAP förklarades för att kunna hantera risker på naturis.

Ingvar Sätterström