Artikel

Nästa steg mot ny C-brygga

Bryggbyteprojektet går enligt planen och gamla bryggan år borta. Nu kommer nästa steg med att hämta nya bryggan i Kallhäll och sedan montera den i KBS hamnen. Planen är att brygghämtningen skall ske under vecka 42 i mitten av oktober. Flytten är dock väderberoende så tidpunkten får styras av vädret.

Nu uppmanas de som ännu inte har jobbat i bryggbytarprojektet att anmäla sig på:    brygg@kungsangenssbatsallskap.se

Här finns planeringen.  /sites/default/files/Planering%20byte%20av%20bryggor_0.pdf 

 

Ingvar Sätterström