Artikel

Sjösättning i coronatider

Coronviruset påverkar nu hela världen och så även KBS.

Planeringen inför sjösättningen den 2-3 maj pågår nu för att kunna genomföra den med beaktande av gällande förhållningsorder för att undvika spridning av viruset. Detaljerad information kommer men redan nu kan nämnas att planeringen går ut på att ha små grupper med undvikande av närkontakter. Det bli ingen servering, man får ta med egen matsäck.

Om någon är sjuk eller inom riskgruppen som är orolig och ovillig att delta under sjösättningen så kontakta styrelsen för ev. hjälp till anhörig sjösättningshjälpare.

 

Ingvar Sätterström