Artikel

Ubåtar i Mariefred

Vid infart till Mariefred ligger ön Förskär. Förskär är Mariefreds Båtklubbs klubbholme.

På ön finns en fin sandstrand för bad. Båtklubben har fixat mycket på ön med klubbhus, grillplatser, bastu, toaletter, dansbana och bryggor nästan runt hela ön. 

På ön finns också en skylt som visar att här låg tre polska ubåtar 1940.

1929 skulle fem ubåtar bevaka den Polska gränsen men blev bombade av tyskarna. Två försvann och tre blev skadade och blev omhändertagna av Sverige för att repareras. 1940 fördes de tre båtarna in i Mälaren och förtöjdes här utanför Mariefred. Båtarna och besättningen på 160 man blev liggande här under något år och blev införlivade med den lokala befolkningen. De fick hjälp med bl.a. klädseltvätt i Mariefred där tjejer från en skola hjälpte dem. En av oss paddlare har haft familje kontakt med en polak som var telegrafist som senare fick tjänstgöra i England som då styrde över Polen. Ubåtarna blev aldrig reparerade och vad som hände med dem är ovisst. Flertalet av besättningen blev kvar i Sverige och några några fick tjänstgör i Norge mot tyskarna.

 

https://mariefredsbk.se/klubbholmen/

Ingvar Sätterström