Artikel

Utbildning i iskunskap,"Hur tjock är isen?"

Hur tjock är isen?

​Under december hölls utbildning i KBS om iskunskap uppdelat på två kvällar. 22 deltog i kursen varav 10 KBS-medlemmar, 13 st. deltog i båda delarna och kunde premieras med kursintyg för genomförd utbildning.

Del 1, iskunskap omfattade:

​Förutsättningar för isbildning i Östra Svealand och globalt                                                              Vattnets egenskaper                                                                                                                    Isens tillkomst, egenskaper och nyckfullhet                                                                                  Hur skall isen vara för att hålla en skridskoåkare                                                                            Risker och hur kan dessa undvikas

​De2, skridskokunskap omfattade:

​Utrustning obligatorisk och önskvärd                                                                                              Klädsel                                                                                                                                      Åkteknik                                                                                                                                    Säkerhet på is                                                                                                                             Mat och dryck                                                                                                                            Beteende i vinterlandskap                                                                                                            Hantering vid plurrning                                                                                                                  Åkområden

 

​Onsdagen den 29 januari låg Görväln, Näsfjärden och Bro fjärden med blank, slät och stabil is. På fredag förmiddag den 31 januari hade Görväln fått ett zebramönstat utseende.

 

Ingvar Sätterström