Artikel

Vårbesök på klubbholmen

Grönskan på klubbholmen börjar spira men det finns jobb för att klarställa holmen för sommarnen. Andra helgen efter sjösättningen kör Jonas igång med arbetsdag.En av de nya bojarna hade slitit sig och låg utanför bastun.Bojen reddades från att driva iväg.Anledningen till att den lossnat var att bulten i schacklet hadde skruvats ur vid monteringen i bojtyngden.En strandskata bevakade bryggan för övrigt var det inga fåglar på södra udden.

Ingvar Sätterström