Artikel

Vaktlistan

KBS vaktlista kommer att läggas ut i klubbhusets den 1 januari på eftermiddagen. Då kan man gå dit och teckna sig för 2021 års vakt.

Ingvar Sätterström

Kommentarer

Hej, Vilken tid på em???