Aktuellt

Polisinspektion av KBS

Under måndagen hade vi besök av två lokalpoliser från Järfälla. De ville kolla upp våra säkerhetsrutiner för att minimera brottslighet och stölder. Båtbeståndet intresserade dem och de förhörde sig om huruvida KBS har problem med medlemmar och båtar. Polisen har konstaterat att brottsligheten inom båtlivet ibland har inblandning av medlemmar och båtar från grannklubbar. De kunde inte se något anmärkningsvärt inom KBS men uppmanade oss att vara obeservanta på tecken till brottslighet.

Ingvar Sätterström

Stöldvåg över KBS

Nu när sjösättningen är klar och många jobbar på sina båtar pågår stor aktivitet i KBS. I denna stora aktivitet smyger sig också tjuvarna in och smälter sig in i aktiviteten. 

Vid en påmastning lämnades en kabelrulle vid masten medan medlem åkte iväg och tog lunch. När han kom tillbaka var kabelrullen borta.

Åtminnstone en trappstege med arbetsplatform är borta från bockgården.

Sjösättning i coronatider

Under lördagens förmiddag sjösattes halva KBS båtbestånd som var uppplagda på uppläggningsplanen.Sjösättningen var väl förberett för att minimera risken för spridning av coronaviruset. Medlemmarna var uppdelade i små grupper och uppmanades att hålla avstånd från varandra. De få som behövdes för säker båthantering var försedda med gula västar, övriga uppmanades sprida ut sig på andra ställen än på uppläggningsplanen. Under söndagen fortsätter sjösättningen med de resterande kvarvarande båtarna.

KBS;s världsomseglare hemma igen

Efter 4 år på världshaven har nu Carina och Conny Hammarlund kommit hem till Kungsängen igen.

Hemseglingen blev i sista stunden innan det blev stopp att angöra olika hamnar i världen på grund av coronapandemin. De lyckades hitta det sista fartygen som kunde frakta båten till Danmark. Flyget hem blev också bland de sista innan världsflyget stängde ned.

Här kan du läsa mer om deras äventyr  http://www.lazylady.net/

Sjösättning 2020

Nu finns dokumenten inför sjösättningen tillgängliga under Kansli, Sjösättning.

Årets sjöättning skilljer sig från våra tidigare sjösättningar. Det är således mycket viktigt att alla med båtar på uppläggningsplanen tar del av informationen-reglerna för att sjösättningen ska kunna genomföras med minimal risk för spridning av coronaviruset.

 

Ingvar Sätterström

Teak spillvirke

Lars Lindqvist har renoverat båtar och fått spillvike över som han nu vill bli av med. I masthuset kommer han ställ upp lådor där den som behöver kan hämta spillvirke. Lars blir glad om man svishar 10 kr till 070-7716996 för virket som man tar.

Ingvar Sätterström

 

Sjösättning i coronatider

Coronviruset påverkar nu hela världen och så även KBS.

Planeringen inför sjösättningen den 2-3 maj pågår nu för att kunna genomföra den med beaktande av gällande förhållningsorder för att undvika spridning av viruset. Detaljerad information kommer men redan nu kan nämnas att planeringen går ut på att ha små grupper med undvikande av närkontakter. Det bli ingen servering, man får ta med egen matsäck.

Om någon är sjuk eller inom riskgruppen som är orolig och ovillig att delta under sjösättningen så kontakta styrelsen för ev. hjälp till anhörig sjösättningshjälpare.

 

Bojekan repareas

Bojekans flytelement har blivit slitna och ett arbetslag byter nu ut flytelementen.

Värmeverktyg användes för att göra spår i frigoliten så de kan förankras i bojekan.

Ingvar Sätterström

Sidor