Aktuellt

Blästring av båtbottnar på gång

 

Bakgrund

Södertälje Båtsällskaps klubbholme på Fifång rekomenderas

För oss som har båten i Mälaren är det lång väg ut till skärgården. Går man ut via Södertälje så kan Södertälje Båtsällskaps klubbholme i Sörviken på Fifång rekomenderas. En sjöjungfru häsar välkommen vid inloppet i viken. Vi besökte Sörviken under helgen och blev varmt välkomna, liksom alla andra är, av tjänstgörande klubbfogde. Klubbholmen utgörs av ett gamalt skärgårdsjorbruk och sköts tillsammans med Länstyrelsen. Länsstyrelse satsar pengar i utrustning bl.a. en ny traktor för att hålla markerna öppna.

Alger i hamnen

De senaste dagars sensommarvärme med upp mot 22 grader i vattnet har satt fart på algbildningen. I de inre delarna av hamnen ligger en grön beläggning.

Ingvar Sätterström

 

Schweiziskt besök i gästhamnen

Under de första dagarna i augusti hade vi besök av en Schweizisk kanabåt i KBS;s gästhamn. Den Schweiziska familjen med tre barn hade gått via de Europeiska kanalerna från Schweiz och letat sig fram till Kungsängen. Kanalbåten var i största laget för vår gästhamn men efter lite trixande gick den att förtöja även om bojarna kom väl närma. Den 6 augusti kastade de loss och fortsatte väster ut i Mälaren för vidare upptäckter.

Ingvar Sätterström

Härligt båtväder i juli

Redan vi utslussningen i Hammarbyslussen märktes att många båtar var i farten i det fina vädret.

Många båtar låg i den populära Napolionviken.

Ägnö hade prunkande grönska.

På Jungfruskär kunde vi hitta en fin natthamn i det fina vädret.

Intresse av jollesegling inom KBS

Inom KBS finns intresse för jollesegling. Platser på land för riggade jollar kommer att iordningsställas. Detaljplanering pågår hur jolleplatserna kommer att utformas på bästa sätt för KBS-medlemmar att snabbt och smidigt kunna dra ut och segla en sväng. Nu kan man anmäla sitt intresse för jolleplats till Tord Stenqvists kölista. För detaljinformation om vad som gäller segeljollarna kontakta Tord.

tord.stenqvist@outlook.com

Trevlig sommar

Sommarn är här med badtemperatur i vattnet.

Efter försommarens KBS;arbeten kan vi nu längta ut till klipporna uti skärgården.

Styrelsen tar nu sommarledigt och efter några ytterligare arbetskvällar för arbetslagen så kan även de ta sig ut på sjön tills KBS;arbeten fortsätter i höst.

Klubbhuset

Klubbhuset är nu snart målat runt om.

Arbetskväll i KBS 14 juni 2016

På tisdagskvällen var det stor aktivitet i KBS hamn. Projektarbetena var i full gång med de olika arbetslagen aktiva inom sitt respektive arbetsområden. Markarbetslaget fällde träd i gränsen mot våra bostadsgrannarna. Mycket ris och grenar blev det att ta om hand. 

Ett annat markarbetslag röjde sly i kanten mellan  uppläggningsplanen och vattnet.

Sidor