Aktuellt

Fortsatt iordningställande på klubbholmen

Jonas och Marianne sliter hårt på klubbholmen.Marianne planterar kryddväxter till grillmiddagarna.Blommor planeras i blomlådorna.Jonas städar efter vinterns stormar.

Vem som bestämmer på klubbholmen är det nu ingen tvekan om.

Besök av salongsbåten ALAIZA

Under onsdagen kom salongsbåten ALAIZA på besök till KBS daggästbrygga och hämtade upp några passagerare.

Ingvar Sätterström

Arbetet med uppläggningsplanen fortsätter

Uppläggningsplanen mot Strömkarlen är utjämnad och grusad på markväv.

Mer grus och utjämning med hjälp av maskiner.

Uppläggningschefen Tord Stenqvist diskuterar med maskinfirmans representant.

Arbetet är i stort sett färdigt och vice uppläggningschefen Jonas Olsson kan cykla hem. Städningen av uppläggningsplanen kan nu ske på måndagen den 27 maj.

KBS veteraner lämnar båtplatser till nya medlemmar

Inom KBS sker nu en gererationförändring. Många äldre medlemmar orkar inte med sina båtar längre och säljer eller planerar att sälja. Ett antal båtplatser har blivit lediga och bryggansvariga har fullt upp med att fördela platserna till nya medlemmar.

Första fasen för uppläggningsplanens utjämning

Under tisdagen påbörjades bearbetning av uppläggningsplanen intil våra grannar på Näckudden. Stubbarna från de stora träd som tidigare stod där frästes bort.Fortsättningsvis kommer ytan att schaktas av och grusas. När det hela är klart städas uppläggningsplanen den 27 maj.

Ingvar Sätterström

 

Sjösättningen i gång

På fredagseftermiddagen startade årets gemensamma sjösättning.

Första båten lyfts.

Båt efter båt kom ned i sitt rätta element. 20-talet båtar sjösattes under fredagen. fortsättning sker under lördagen med de kvarvarande båtarna.

I strandkanten låg skäggdoppingen på ägg till synes helt oberörd av allt stök på uppläggningsplanen.

Brygglista 2019

Nu finns årets brygglista även här på hemsidan under Kansli. Den finns även i klubbrummet och i vaktpärmen.

 

Ingvar Sätterström

 

Inför sjösättningen 10-11 maj

Nu finns dokumenten inför sjösättningen den 10-11 maj på hemsidan under "Kansli" "Sjösättning". Sjösättningen börjar på fredag eftermiddag den 10 maj för några större båtar för vilka båtägarna är speciellt vidtalade. För övriga båtar kommer de att sjösättas på lördagen den 11 maj. Alltså ingen sjösättning på söndagen.

För mer detaljer om sjäsättningen med bl.a. turordning och tider vänligen se sjösättningsdokumenten under kansli.

 

Ingvar Sätterström

 

Sidor