Aktuellt

Båtupptagning

Rapport från klubbholmen

Rapport från klubbholmen den 31 januari.

Klubbholmen ruvar i sitt vinteride. Allt synes var i sin ordning. På bojarna låg runda islock och under grillbryggan var isorglar uppbyggda.

Ingvar Sätterström

Vikingarännet 2014 inställt

Vikingarännet 2014 ställdes in.

Vissa av banans isar behöver mer kyla för att 3000 åkare skall kunna åka på hårda isar.

Vikingarännet har under åren samarbetat med KBS för viss tillgång till klubbhuset.

Ingvar Sätterström

Utbildning i iskunskap,"Hur tjock är isen?"

Hur tjock är isen?

​Under december hölls utbildning i KBS om iskunskap uppdelat på två kvällar. 22 deltog i kursen varav 10 KBS-medlemmar, 13 st. deltog i båda delarna och kunde premieras med kursintyg för genomförd utbildning.

Del 1, iskunskap omfattade:

Januari 2014 rapport

Styrelsearbete

Styrelsen har haft sitt månadsmöte. Planeringen lades upp för fortsatt arbete med bland annat en hel dags möte om "de stora frågorna" för uppföljning av årsmötesbeslut, nya stadgar och hur vi skall arbeta framöver, vem som gör vad. Vaktlistan är indragen och vaktschemat planeras nu. Arbetsuppgifterna planeras för hamn och klubbhus, bryggplatserna uppdateras, Vårutskicket förbereds med faktureringsunderlaget för medlemmarna. Klubbhusritningarna sorteras och vissa scannas.

Ingvar Sätterström 

Hälsningar från Ingvar Nilsson

Hälsningar från Ingvar Nilsson före detta KBS ordförande och klubbhusbyggare

 

Sol & bad på klubbholmen

Visst ska vi se till att vår klubbholme står riktigt redo att ta emot oss sommaren 2014!?

Då ser vi till att varje möte sköts snyggt. Att vi visar hänsyn till varandra och att vi alla tar med vårt eget skräp hem när vi lämnar ön.

Inbrott

Det har varit två inbrott i båtar hos grannklubben.
Vi vill uppmärksamma er på att vara noga med att låsa fast stegar och annat som man kan använda för att enkelt komma upp i båtarna.

Sidor