Aktuellt

Olle Bonnevier har gått bort

Vår medlem Olle Bonnevier har gått bort. Olle har varit funktionär inom KBS och skött om klubbens blommor och utfört diverse trädgårdsarbeten.

Ingvar Sätterström

Vaktlistan

KBS vaktlista kommer att läggas ut i klubbhusets den 1 januari på eftermiddagen. Då kan man gå dit och teckna sig för 2021 års vakt.

Ingvar Sätterström

Inbrott i KBS båt

En medlem har fått påhälsning i sin motorbåt Nimbus 26 på KBS uppläggningsplan.  Batteri och ett antal elprylar är borta. Inbrottet upptäcktes i dag den 29 dec. men kan ha skett någon gång från den 3 dec.

Alla med båt på uppläggningsplanen uppmanas att kolla upp sin båt för att se om någon mer har haft påhällsning. Meddela styrelsen om något inte står rätt till.

 

Ingvar Sätterström

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

KUNGSÄNGENS BÅTSÄLLSKAP önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Även om det ser mörkt ut just nu så ska vi veta att vi går nu mot ljusare tider och hoppas på att 2021 blir ett mer normalt år.

Ingvar Sätterström

Årsmötesprotokoll 2020

Nu finns årsmötesprotokollet under kansli på hemsidan. Vid det digitala årsmötet 24 november hade 57 medlemmar svarat på utskickat mail och räknades som deltagare i årsmötet. 56 medlemmar samtyckte med de utskickade årsmöteshandlingarna. En medlem skickade in synpunkter till årsmötet, bifogas protokollet. För prislistan gjordes en redaktionell ändring beträffande avgiften vid förlängd hyrestid för iordningsställande av klubblokalen. Martin Huphries utsågs till Klubbhusansvarig.

Blästring i KBS

En medlem inom KBS har fått tillstånd från KBS styrelse och Upplands-Bro kommun att blästra sin båtbotten. Blästring sker med kolsyreis som tar bort biocidfärglagret som faller ned på underliggande pressening utan en massa sand- eller vatten-spridning.

Uppland-Bro kommun har anmodat KBS att se till att alla båtbottnar ska vara sanerade från biocidfärg innan 2021. Inga båtar med biocidfärg kommer att kunna sjösättas 2021.

Nya mastkranen på plats

På tisdagsmorgonen lyftes den nya mastkranen på plats. Matte Ryd och hans gäng hade gjort ett bra jobb.                                                 Lastbilens kran lyfte mastkranen som är 300 kg tyngre än den gamla. Den gamla framkom vara onödigt svajig så nu har diagonalstag monteras mellan sidostagen.

Höststorm

Natten mellan onsdag och torsdag var det stormbyar över KBS.Inom KBS klarade de flesta presseningarna och ställningarna stormbyarna men några presseningar har blåst av. Det lär ämpligt att titta till din båt och kolla upp hur stormen har härjat.

Ingvar Sätterström

Sidor