Aktuellt

Terminsavslutning för KBS seniorer

KBS seniorerna avslutade vårterminen med seglats till klubbholmen under torsdagen. I frisk sydlig vid stävade gänget ut mot klubbholmen i varsin båt.

Klubbholmshamnen låg i lä för den sydliga vinden.

KBS utfasningsplan för biocidfärger rullar på

I KBS utfasningsplan för biocidfärger, som ska vara genomfört 2020-12-31, ingår information-utbildning till alla aktiva medlemmar. Nu är den första utbildningsperioden genomförd med fem tillfällen och 52 medlemmar har skrivit på den nya båtplatsavtalet efter att ha genomgott utbildningen.

I höst fortsätter utbildningstillfällena, datum meddelas senare.

Ingvar Sätterström

Ny infartsbom på gång till KBS

En ny infartsbom skall monteras vid infarten till uppläggningsplanen. Bommen skall drivas elektriskt så att in- och ut-fart skall underlättas men ändå hålla obehöriga bilar utanför uppläggningsplanen.

Grävarbetet för bomfundamenten är i fullgång.

Ingvar Sätterström

Grävarbete på hamnplan Fredag 1 Juni

Vi kommer att gräva med maskin under Fredag em den 1 Juni som del i arbetet med att anlägga en ny infartsbom från Strandvägen. Arbetet som bör vara klart under efterniddagen innebär att du ej kan inpassera med bil den vanliga vägen. En anvisningsskylt i anslutning till den gamla bommen visar hur du kan köra in på parkeringen under arbetstiden.

Klubbholmsbastun hemma för reparation

Nu har bastun från klubbholmen bogserats hem för reparation.

Vår ordförande bogserade med sin busterbåt i 2,2 knop.

Vår arbetssamordnare kommer att kalla ihop arbetslag för bastureparationen. Klubbholmfogden Jonas Remmers är den som dirigerar vad som ska göras på bastun.

Nu i helgen 18-20 maj är det arbetsdagar på klubbholmen för iordningsställande inför sommaren. Anmäl dig till Jonas om du är intresserad att deltaga.

Ingvar Sätterström

Kommunens miljöuppföljning

Kommunen förelade KBS att komma in med bl.a. utfasningsplan för biocidfärg, vilket KBS gjorde den 28 december 2017. Nu har kommunens uppföljning kommit med förslag till beslut om föreläggande angående utfasning av biocidfärg.

KBS föreläggs att:

            Följa KBS utfasningsplan

            Sanering av båtbottenfärger ska ske i enlighet med KBS upprättade skydds- och försiktighetsåtgärder

           Inför blästring ska anmälan göras till Miljöavdelningen senast fyra veckor i förväg

KBS seniorsommaraktivitet

KBS seniorverksamheten fortsätter på torsdagarna kl. 13.00 till och med den 14 juni. Den 14 juni blir det segling till klubbholmen då vi kastar loss kl. 10.00 och därefter sommaruppehåll fram till torsdagen den 23 augusti. Torsdagen den 30 augusti blir det höstsegling till klubbholmen.

Ingvar Sätterström

 

Uppläggningsplanen tom på båtar

Nu är alla båtar som låg på hamnplanen sjösatta.

På måndagskvällen städades uppläggningsplanen. Sommarvärmen hade kommit och framåt kvällen låg alla båtar vid bryggorna i spegelblankt vatten medan solen sakta gick ned. Sommarn är här och nu väntar alla båtäventyr.

Ingvar sätterström

Sidor

Styrelsemöte
25. februari 2020 - 19:00
Sista betalningsdag medlemsavgifter
31. mars 2020 - 12:00
Styrelsemöte
31. mars 2020 - 19:00