Aktuellt

Nästa steg i bortforslande av gamla C-bryggan

Full aktivitet i KBS på måndagen.

På måndag morgonen kom Conny Hammarlund med en grävmaskin utrustad med en gripklo. Bryggdelarna drogs upp på sjösättningsslipen.Virket mosades av gripklon.För sorteringen monterades metalldelar bort.Metalldelarna som var svåra att få bort vreds loss av gripklon.

Skrotning av C-bryggan

Under onsdagen påbörjades uppkapningen av C-bryggan.Bryggdel efter bryggdel lossas från förankringskättingarna och kapas upp i lämpliga längder.Bryggdelarna bogseras in till daggästbryggan.Planen är att dra upp bryggdelarna på uppläggningsplanen och sågas upp i än mindre bitar så de får plats i en container.En grävmaskin inväntas för uppdragning.

Ingvar Sätterström

Gamla klubbholmsbryggan hemma i KBS

Tisdagen bjöd på fint höstväder med sol och svag västlig vind.På klubbholmen förbreddes losskoppling av den gamla bryggan för bogsering hem till KBS.Förankringskättingarna lossades.Som servicehjälp fanns en Ribbåt och som dragbåt användes en stor stålbåt.

Båtupptagning i både sol och regn

Lördagens båtupptagning av 50 båtar gynnades av sol och fint väder förutom en regnskur på eftermiddagen. Under lördagen jobbades det intensift med att rensa C-bryggan innan byte till ny brygga. El- och vatten-utrustning rensades bort. Bommarna lossades och bogserades bort.Tillfällig förtöjning av bommarna i strandkanten och på lediga båtplatser på B-bryggan.På söndagen fortsatte upptagningen av resterande båtar.

Arbetsdag på klubbholmen

Vid det planerade byte av C-bryggan kommer 35 m brygga bli över. Denna del av bryggan planeras att ersätta befintlig brygga på klubbholmen.Under lördagen jobbade ett arbetslag med att rikta upp och reparera den fasta bryggdelen.Det gamla virket avlägsnas och kommer att ersättas med nytt virke.Lördagens arbetslag som vår arbetssamordnare Krister Öhlin har kallat ihop till klubbhholmsvärden Jonas Remmers.

Båtupptagning 2022

Nu finns turordningslista för årets upptagning under "Kansli, Vinteruppläggning"

Ingvar Sätterström

 

De politiska partiernas tankar om KBS;s framtid

KBS har fört förhandlingar med Upplands-Bro kommun om nytt arrendeavtal. KBS fick två avtalsförslag ett-årigt avtal för uppläggningsplanen och 25-årigt för hamn och piren. KBS accepterade inte det utan ville få ett långvarigt gemensamt avtal för bägge delarna. Inför Valet den 11 september har de politiska partierna interjuvas om deras tankar om KBS;s framtid.

Skärgårdsbilder

En paddeltur i Trosa Skärgård till Fifång och Askö.Julaftons fyr är riven och ersatt av en gatulycktaNågra bilder från en skärgårdsexpedition med Blidösundsbolaget till Norsten öster om Ornö.

Sidor