Aktuellt

KBS miljöutbildning

Nu finns två ytterligare tillfällen att gå KBS miljöutbildning onsdagen den 14 augusti  och torsdagen den 19 september klockan 19.00. Utbildningen är obligatorisk för alla som ska ha båtplats inom KBS med nytt båtplatsavtal från 2021. Anmälan i klubbhuset.

 

Ingvar Sätterström

 

Allan Bertvald har lämnat oss

Allan Bertvald avled den 2 juni efter en tids sjukdom. Allan har bland annat varit sekreterare för KBS under många år. KBS har misstat en glad trevlig och plikttrogen kamrat.      

 

Ingvar sätterström

Säsongsavslutning för KBS seniorer på klubbholmen

Torsdagen den 27 juni håller KBS seniorer säsongsavslutning på klubbholmen. Vi kastar loss från KBS hamnen kockan 10.00 för seglats ut till holmen. Ta med något att grilla. Några kommer säkert att stanna kvar tills på fredagen.

Har du några funderingar eller frågor kontakta Krister Öhlin eller Ingvar Sätterström. Vill du inte ta egen båt så går det säker att ordna med skjuts.

Efter säsongsavslutningen blir det sommaruppehåll med seniorverksamheten. Torsdagen den 22 augusti klockan 13.00 kör vi igång igen.

Ingvar Sätterström.

 

Fortsatt iordningställande på klubbholmen

Jonas och Marianne sliter hårt på klubbholmen.Marianne planterar kryddväxter till grillmiddagarna.Blommor planeras i blomlådorna.Jonas städar efter vinterns stormar.

Vem som bestämmer på klubbholmen är det nu ingen tvekan om.

Besök av salongsbåten ALAIZA

Under onsdagen kom salongsbåten ALAIZA på besök till KBS daggästbrygga och hämtade upp några passagerare.

Ingvar Sätterström

Arbetet med uppläggningsplanen fortsätter

Uppläggningsplanen mot Strömkarlen är utjämnad och grusad på markväv.

Mer grus och utjämning med hjälp av maskiner.

Uppläggningschefen Tord Stenqvist diskuterar med maskinfirmans representant.

Arbetet är i stort sett färdigt och vice uppläggningschefen Jonas Olsson kan cykla hem. Städningen av uppläggningsplanen kan nu ske på måndagen den 27 maj.

KBS veteraner lämnar båtplatser till nya medlemmar

Inom KBS sker nu en gererationförändring. Många äldre medlemmar orkar inte med sina båtar längre och säljer eller planerar att sälja. Ett antal båtplatser har blivit lediga och bryggansvariga har fullt upp med att fördela platserna till nya medlemmar.

Första fasen för uppläggningsplanens utjämning

Under tisdagen påbörjades bearbetning av uppläggningsplanen intil våra grannar på Näckudden. Stubbarna från de stora träd som tidigare stod där frästes bort.Fortsättningsvis kommer ytan att schaktas av och grusas. När det hela är klart städas uppläggningsplanen den 27 maj.

Ingvar Sätterström

 

Sidor