Aktuellt

Sjöräddningslarm på Görväln

Under torsdagen fick Sjöräddningen larm om en drivande jolle på Görväln. Ingen person hittades.

Kan jollen kommit från KBS? Senaste tiden har vi haft ungdommar som plockat ned jollar från vårt jolleställ och lekt med dem runt KBS och sedan lämnat dem utan riktig förtöjning. Känner någon igen jollen så kontakta KBS för information om var den nu finns.

Alla med jollar och kajaker i jollestället uppmanas att märka dem med medlemsnummer och låsa fast dem.

Ingvar Sätterström

 

Inför sjösättningen 1-2 maj 2021

Nu finns turordningslistan på hemsidan under Kansli-sjösättning.

Till sjösättningen ta med flytväst för ökad säkerhet i det kalla vattnet.

 

Ingvar Sätterström

Ny brygga till Klubbholmen

Sjöscouterna hadde en överbliven brygga som KBS reoverade förra sommarnen. Bryggan har tillfälligt varit förtöjd vid servicebryggan men till sjösättningen ligger den ivägen. Vår klubbholmsvärd Jonas Remmers ombesörjde under lördagen transport av bryggan till klubbholmen.

Islossning på gång

Isen ute på Görväln har nu många öppna stråk så vilken dag som helst kommer den att försvinna.

I Svartviken blir isen allt mörkare. Trots isens dåliga kvalité med lite kärnis så har isen förosakat skador på C-bryggans förtöjning. Isen har under hårt vind drivit iväg med yttre delen av bryggan och förankringskättingarna har brustit.

Råken från turbåtsbryggan öppnar sig allt mer.

Piratbesök på långsegling

Våra långseglare Carina och Conny som nu ligger i KBS hamn och väntar ut Corona innan nästa världsomsegling, berättar här när de fick besök av pirater.

https://www.youtube.com/watch?v=oITrQtpB94M

Livlig yrkestrafik på Mälaren

De senaste åren har yrkestrafiken ökat på östra Mälaren. Sandbåtarna från Munsö har gått länge men på senare tid trafikerar även fraktbåtar med bergkross från förbifart Stockolm.Sådanhär monsterpråmar kan man möta på Näsfjärden på väg till Munsö eller Bålsta. Läs mer om båtarna i vår revisor Christer Perssons text "Grus på vatten"  /sites/default/files/Grus%20p%C3%A5%20vatten%20nr%20130%20sid%2014-17%20%2811%29_0.pdf 

Skridskoåkning på Norra Björkfjärden

Trots vinterns stränga kyla har det varit svårt att hitta skridskoisar. Snö under frysläget har givit svaga eller för skridskoåkning oåkbara isar.

I köldperiodens elfte timme frös Norra Björkfjärden is. 

Båtliv i KBS trots polarkyla

Det är inte bara de som bor i sina båtar i hamnen som lever båtliv trots den stränga vintern.

I ett båthus hittar man Per Staffansson som håller på att renovera sin nyköpta båt "Kulan". Han byter ut trädetaler som är dåliga, lägger ny durk, gör nya luckor och ska fixa till däcket.

Sidor