Brygganläggningen

KBS brygganläggning

Mälarens vattenstånd och temperatur 

 https://www.airviro.com/cgi-bin/SH/stockholmshamnar.cgi?op=component&comp=wlev&stn=SH2                                                                                                                                                                                                                 

AKTUELLT INFÖR 2024: Kön till bryggplats är för närvarande kort och för mindre båtar närmast obefintlig. Du som är intresserad av att bli medlem med bryggplats kan kontakta hamnkaptenerna via email brygg@kungsangensbatsallskap.se

*******************************************************************************************************************************************************************************************

Brygganläggningen består av tre låsta bryggor, A, B och C för medlemmarnas båtar. En gästbrygga finns för ca 10 båtar och dessutom en daggästbrygga för tillfällig förtöjning. Intill mastkranen finns en servicebrygga med toatömning och vatten. För upptagning och sjösättning av båtarna finns en betongbrygga samt en sjösättningsramp för mindre båtar på trailer. A- och B-bryggorna har Y-bommar och C-bryggan har både bojar och bommar. 
Allabryggor har eluttag, belysning och färskvatten. I hamnen finns en mastkran som används för av- och påmastning av segelbåtarna. ​Längst ut på piren har kommunen byggt en turbåtsbrygga avsedd för passagerarbåtars upptagning och avlämning av passagerare.

För båtplats håller KBS med brygga och bojar eller bommar. Medlemmarna står själva för förtöjningsgods och fjädrar.

KBS upplåter ej fasta bryggplatser till vattenskotrar. Ägare till vattenskoter erbjuds att vara s.k. "trailermedlem" som tar hem sin trailer/skoter/båt mellan sjöturerna.

Bryggorna är centrala i båtsällskapets funktion och de befintliga A-, B- och C-sektionerna har överskridit sin beräknade livslängd. Det börjar således bli dags att ta beslut inför framtiden och vi arbetar med förslag på utförande och genomförande för möjligt beslut i KBS årsmöte 2021. Vi har två olika inriktningsalternativ, dels att ersätta enligt dagens längd/kapacitet och dels en utbyggnad för att erbjuda fler platser. Mer om dessa alternativ finns sedan sjösättningen anslaget på fönstret i klubbhuset på plan 2.

Styrelsen återkommer löpande med mer information och detaljer om projektet och vi ber dig som medlem att komma med synpunkter; gärna via epost brygg@kungsangensbatsallskap.se