Brygganläggningen

KBS brygganläggning

Brygganläggningen består av tre låsta bryggor, A, B och C för medlemmarnas båtar. En gästbrygga finns för ca 10 båtar och dessutom en daggästbrygga för tillfällig förtöjning. Intill mastkranen finns en servicebrygga med toatömning och vatten. För upptagning och sjösättning av båtarna finns en betongbrygga samt en sjösättningsramp för mindre båtar på trailer. A- och B-bryggorna har Y-bommar och C-bryggan har både bojar och bommar. 
Allabryggor har eluttag, belysning och färskvatten. I hamnen finns en mastkran som används för av- och påmastning av segelbåtarna. ​Längst ut på piren har kommunen byggt en turbåtsbrygga avsedd för passagerarbåtars upptagning och avlämning av passagerare.

För båtplats håller KBS med brygga och bojar eller bommar. Medlemmarna står själva för förtöjningsgods och fjädrar.

KBS upplåter ej fasta bryggplatser till vattenskotrar. Ägare till vattenskoter erbjuds att vara s.k. "trailermedlem" som tar hem sin trailer/skoter/båt mellan sjöturerna.