Aktuellt

Brittsommar

De senaste dagarna har det lite kyliga och blåsig vädret bytt till Brittsommar med varma sydliga vindar. 

Det fina vädret har underlättat jobben med våra båtar. Tvättning, byggande av ställningar och inpackning inför viterna syns avklarade på allt fler båtar.

Miljöutbildningen har fortsatt med två kvällar efter upptagningen och nu har vi ytterligare tillfällen inbokade 8 och 11 november. Anmälningslistor finns i klubbhuset.

En härlig segling genomfördes till Enköping i det fina vädret på fredagen.

Båtupptagning 2018

Lördagen den 6:e oktober var det dags för upptagning.

Första lyftet klockan 07.00 och vid femtontiden var 50 båtar på land.

En av klubbens äldsta veteranbåtar hämtades av ny entusiastisk ägare som ska satsa på att få Draken från 1935 i toppslick igen.

Lastat och klart mot ett med förhoppning aktivare sjöliv för den gamla Draken.

Historisk återblick på KBS

Jonas Remmers har städat sin bokhylla och hittade då gamla skrifter från Mälarens Motorbåt Förbund 1962.

I denna skrift kan man bl.a. läsa om Kungsängens Båtsällskap.

Stiftad 1955, antal medlemmar 48 varav 28 motorbåtsägare. ordförande Erik Sandberg, v. ordförande Folke Björk, sekreterare Björn Ryd, v. skreterare Helge Karlsson, kassör Bernt Beckman, hamnkapten Sven Johansson, slipförman K.E.Nylander.

Inträdesavgift 10 kr, årsavgift 20 kr, passiv 5 kr och bryggavgift 10 kr.

 

Information om båtupptagningen

 

 

Nu finns information om båtupptagningen med bl.a. turordningslista och båtplaceringsplan under kansli upptagning.

Inför KBS miljöutbildning finns anmälningslistor i klubbrummet för fyra tillfällen 10/10, 11/10,  8/11 och 29/11.

Ingvar Sätterström

Markarbete vid nya infartsbommen

I arbetet med den nya infartsbommen är det nu dags för asfaltering av infartsytan. Detta görs med start den 17 September vilket kan ge någon eller några dagars trafikbegränsning till hamnplanen. Så snart asfalten är på plats monteras marksensorer som stänger bommen efter passage. Bommen öppnas med befintlig medlemsnyckel.

Sensommar på KBS klubbholme

Under måndagen låg klubbholmen på en spegel och solen flödade.

Att segla ut till klubbholmen en sådan dag var inte att tänka på det fick bli alternativt färdmedel.

Mycket har hänt på holmen denna sommar.Bl.a.iordningställt vedförråd för bastun, flisad gångstig till bastun med belysning.

Bastun är upprustad med bl.a. ett nytt fönster på gaveln.

Extrem sommar 2018

Den extrema sommarn 2018 håller nu på att övergå i höst. Sommarens varma och torra väder från maj in i augusti, förutom för midsommaren, har gjort att det har varit möjligt att vara på sjön med härliga upplevelser.

Hela norra halvklotet var inbäddat i extrem värme.

Ridöarkipilagen Mälaren

Varmt i vattnet i juni.

KBS seniorerna igång igen

KBS seniorerna är nu igång igen med fika kl. 13.00 i klubbhuset på torsdagarna. 

Torsdagen den 30 augusti seglar vi till klubbholmen med ev. övernattning för de som vill. Klockan 10.00 samlas vi i klubbhuset för en fika innan vi drar iväg.                  Anmäl dig gärna till Krister Öhlin om du vill hänga på och om du tar egen båt eller vill hänga med någon annan.

Ingvar Sätterström

    

Pages

Sista betalningsdag medlemsavgifter
31. March 2020 - 12:00
Styrelsemöte
31. March 2020 - 19:00
Styrelsemöte
28. April 2020 - 19:00