Styrelse och övriga funktionärer

KBS styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelse

 

Ordförande
Anders Räntilä     


 

Tel: 0701-489431
E-mail: ordforande@kungsangensbatsallskap.se

Vice Ordförande
Ingvar Sätterström

Tel: 073 701 72 48
E-mail: ordforande@kungsangensbatsallskap.se

Sekreterare
Johan Ryd

Tel: 072 583 12 05
E-mail: jojohan@live.se

Ekonomi/Administration
Tommy G Forsberg

Tel: 073-268 60 80
E-mail: ekonomi@kungsangensbatsallskap.se

Uppläggningschef
Tord Stenqvist

Tel: 08-581 737 33, 070-240 49 34
E-mail: tord.stenqvist@outlook.com

Vice uppläggningschef

Jonas Olsson

 

Tel: 070 2215335
E-mail: jonasholsson77@gmail.com

Bryggchef
Svante Wibom

Tel: 070-779 79 59
E-mail: brygg@kungsangensbatsallskap.se

Vice bryggchef
Robin Skogward

Tel: 073-7072557
E-mail: brygg@kungsangensbatsallskap.se

Husfogde
Kjell Englund

Tel: 0733-983 205
E-mail:
klubbhus@kungsangensbatsallskap.se

Vice husfogde
Rolf Olsson

Tel: 08-581 747 21, 070-438 48 29
E-mail: batfan25@hotmail.se

Suppleant
Björn Hammarlund

Tel: 070-713 69 64
E-mail: bjorn_hammarlund@telia.com
   

Övriga funktionärer

 

Miljöombud
Andreas Kreibom

Tel: 072 058 33 26                                     
E-mail: miljo@kungsangensbatsallskap.se
Holmfogde
Jonas Remmers
Tel: 070-7777733
E-mail: jonas.remmers
@bredband.net
Båtplatsavtal
Alla i styrelsen kan utfärda ett båtplatsavtal vilket görs på plats i klubbhuset efter ö.k.
Säkerhet/Vakt
Urban Deljerud
Tel: 070-520 79 77
E-mail: 
vakt@kungsangensbatsallskap.se
Arbetssamordning
Krister Öhlin
Tel: 08-581 749 39, 070-2690 629 
E-mail: 
kristerohlin48@gmail.com

Masthus

Rolf Larsson

Tel:070-561 27 22

E-mail:rolf.s.larsson@bredband.net

Båtbesiktning/Utbildning
Carl-Åke Palm
Tel: 08-581 700 94, 070-329 31 34
E-mail: 
carlakepalm@live.se

Entreprenad
Anders Ekström

Tel: 070-651 87 10
E-mail: ekstrom_anders@telia.com

Florist
Olle Bonnevier

Tel: 070-631 22 53
Klubbhuskommittén ansvarig
Krister Öhlin
Tel: 08-581 749 39, 070-2690 629 
E-mail:  khk@kungsangensbatsallskap.se

IT/Web
Rickard Wilde

Tel: 070-754 09 07
E-mail: 
rickard.wilde@hotmail.com

Valberedning               
Lennart Johannesson

Tel: 0708-951073                                        
E-mail: lenjoh@bredband.net

Gästhamn              
Anders Räntilä

Tel: 0701-489431                                    
E-mail: anders@rantila.com

Kassör klubbhus 
Elisabeth Gafvelholm
E-mail: gafvelholm@tele2.se

Elektriker
Martin Humphries

Tel: 0700-9668006                                
E-mail: martin@carls-el.se