Aktuellt

Arbetsdag på klubbholmen

I gnistrande kyla körd fem man med bil till Klintudden.

Isen var så pass stabil att vi kunde ta oss på isen över till klubbholmen.

En del promeneradeEn del åkte spark och skridskorTrädfällning och slyröjning utfördes.Kafferast på bryggan

0758- möte hos KBS

För många år sedan tog Gunnar Kvarnefalk och dåvarande ordförande Anders Norsell intiativ till att märka ut grunden i Ormsundet. Alla båtklubbar inom det gamla 0758-området gick ihop och bekostar utprickningen som ombesörjes av Sjöfartsverket. Detta samarbete startade en samarbetsform för båtklubbarna i det gamla 0758-området med gemensamma årliga möten. Tisdagen den 20 februari var det KBS;s tur att stå för värdskapet.

Isspaning till Klubbholmen

Trädfällningsjobb väntar ute på klubbholmen. Tanken är att gå över isen från Klintsundet till klubbholmen. En första spaning över isläget där ute gjordes under lördagen.

Stabil is för skridskoåkning lätt snöpudrad.

Holmen låg öde väntande på sommarens invasion.

Bojarna hade fått en snygg dekorationsring.

KBS seniorerna på båtmässan 8 mars

KBS seniorerna planerar att gå på båtmässan i Älvsjö torsdagen den 8 mars. Vi tar pendeltåget 09.31 från Kungsängen station och sitter i sista vagnen.

 

Ingvar Sätterström

Arbetsdag i KBS

Den första vinterarbetsdagen utfördes under lördagen den 3 febr. Stor aktivitet uppstod när 11 arbetsvilliga medlemmar kom stormande. 

Alla fem träd som växte genom gästbryggan fälldes. Skickligt manövrering mellan gästhamnsbåten, gästbryggan och klubbhuset med wirespel, kilar och tålamod gjorde att träden föll där vi ville.

Kvistar och grenar rensades från stmmarna och riseldades på isen. Stockarna sågades upp i hanterbara bitar.

Vikingarännet ersätts av Sigtunarännet

Vikingarännet ersätts av Sigtunarännet som kommer att gå från Sigtuna över Sigtunafjärden och Skarven ned till Kairobadet. Rännet som går den 18 februari kommer alltså att inte gå förbi KBS.

Några bilder från Görväln den 23 januari före värmeperioden.

Ingvar sätterström

Räddningsaktion vid KBS gästbrygga

Under lördagen den 27 jan. pågick en räddningsaktion vid KBS gästbrygga då den båt som ligger där visade tecken på att sjunka. Ett antal medlemmar blev aktiverade genom att kalla samman hemmavarnde medlemmar, ringa räddningstjänsten med dykare och ägaren till båten. Elen var utslagen av jordfelsbrytaren. Efter fixande fick man fram el till länspumpar och försökte få igång båtens egna länspump. Vattennivån på 70 cm över durken började sjunka och framåt kvällen flöt båten normalt.

På söndagen flöt båten normalt igen.

KBS arbeten startar nu

Lördagen den 20 januari hade styrelsen arbetsdag och då togs bl.a. arbetslistor fram för vilka jobb som planeras inom KBS. Arbetslistorna kommer att finnas på vikdörrarna i klubbrummet och på hemsidan under Kansli, Medlemsarbeten.

Frya lördagar framöver är planerade för arbeten, 3 febr.,10 febr.,17 febr. och 24 febr.

Pages