Aktuellt

Stora påkänningar på båtarnas förtöjning vid åskbyar

Under söndagsmorgonens åskby slet sig en segelbåt på C-bryggan.

Förtöjningstamparna hade slitits av. Båten räddas av KBS medlemmar som fångade in båten och förtöjde om den med kraftigare tampar.

Alltså det gäller att förtöja för storm även i vår skyddade hamn.

Åskbyarna hade även slitit ned en massa grenar från pilarna en del på bilarna.

Och en del grenar på båtarna.

Varning för dieseltjuvar

Två båtägare inom KBS har upptäckt att någon har försökt att slanga diesel och lämnat tanklocket öppna. Nattvakterna är vidtalade men håll själv extra koll på andra tider.

Ingvar Sätterström

Eldningsförbud

I det torra vädret råder nu allmänt eldningsförbud. Jonas Remmers påminner oss om detta på KBS Facebook sida och då speciellt för klubbholmen. Ingen grillning varesig med eldning eller i medhavd grill är tillåtet.

Ingvar Sätterström

Terminsavslutning för KBS seniorer

KBS seniorerna avslutade vårterminen med seglats till klubbholmen under torsdagen. I frisk sydlig vid stävade gänget ut mot klubbholmen i varsin båt.

Klubbholmshamnen låg i lä för den sydliga vinden.

KBS utfasningsplan för biocidfärger rullar på

I KBS utfasningsplan för biocidfärger, som ska vara genomfört 2020-12-31, ingår information-utbildning till alla aktiva medlemmar. Nu är den första utbildningsperioden genomförd med fem tillfällen och 52 medlemmar har skrivit på den nya båtplatsavtalet efter att ha genomgott utbildningen.

I höst fortsätter utbildningstillfällena, datum meddelas senare.

Ingvar Sätterström

Ny infartsbom på gång till KBS

En ny infartsbom skall monteras vid infarten till uppläggningsplanen. Bommen skall drivas elektriskt så att in- och ut-fart skall underlättas men ändå hålla obehöriga bilar utanför uppläggningsplanen.

Grävarbetet för bomfundamenten är i fullgång.

Ingvar Sätterström

Grävarbete på hamnplan Fredag 1 Juni

Vi kommer att gräva med maskin under Fredag em den 1 Juni som del i arbetet med att anlägga en ny infartsbom från Strandvägen. Arbetet som bör vara klart under efterniddagen innebär att du ej kan inpassera med bil den vanliga vägen. En anvisningsskylt i anslutning till den gamla bommen visar hur du kan köra in på parkeringen under arbetstiden.

Klubbholmsbastun hemma för reparation

Nu har bastun från klubbholmen bogserats hem för reparation.

Vår ordförande bogserade med sin busterbåt i 2,2 knop.

Vår arbetssamordnare kommer att kalla ihop arbetslag för bastureparationen. Klubbholmfogden Jonas Remmers är den som dirigerar vad som ska göras på bastun.

Nu i helgen 18-20 maj är det arbetsdagar på klubbholmen för iordningsställande inför sommaren. Anmäl dig till Jonas om du är intresserad att deltaga.

Ingvar Sätterström

Pages

Sista betalningsdag medlemsavgifter
31. March 2020 - 12:00
Styrelsemöte
31. March 2020 - 19:00
Styrelsemöte
28. April 2020 - 19:00