Aktuellt

Sabotage i KBS båt under uppläggningstiden

Några timmar efter sjösättningen i helgen höll en båt på att sjunka. Efter länspumpande kunde konstateras att slangarna för vattengenomföringarna var kapade. Genomföringarna och slangarna är placerade under durken. Någon har under uppläggningstiden saboterat båten genom att kapa slangarna. Observanta medlemmar kontaktade båtägaren så båten kunde räddas innan den sjönk.

Ingvar Sätterström

 

Underhåll av bojförtöjning

Under tisdagen leverades bojsänken, kätting och bojar till KBS. Bojförtöjningen behöver underhållas och kompletteras varje år. Med denna leverans finns nu materiel att använda för de arbetslag som inom kort kommer att jobba med bojunderhållet.

Ingvar Sätterström

 

KBS;s största vårtecken

På lördagen startade den gemensamma sjösättningen. Efter en kylig vår är nu båtarna färdiga för sjösättningen.Under fyra år har medlemmarna kämpat med att sanera båtbottnarna från biocidfärg.

Sjöräddningslarm på Görväln

Under torsdagen fick Sjöräddningen larm om en drivande jolle på Görväln. Ingen person hittades.

Kan jollen kommit från KBS? Senaste tiden har vi haft ungdommar som plockat ned jollar från vårt jolleställ och lekt med dem runt KBS och sedan lämnat dem utan riktig förtöjning. Känner någon igen jollen så kontakta KBS för information om var den nu finns.

Alla med jollar och kajaker i jollestället uppmanas att märka dem med medlemsnummer och låsa fast dem.

Ingvar Sätterström

 

Inför sjösättningen 1-2 maj 2021

Nu finns turordningslistan på hemsidan under Kansli-sjösättning.

Till sjösättningen ta med flytväst för ökad säkerhet i det kalla vattnet.

 

Ingvar Sätterström

Ny brygga till Klubbholmen

Sjöscouterna hadde en överbliven brygga som KBS reoverade förra sommarnen. Bryggan har tillfälligt varit förtöjd vid servicebryggan men till sjösättningen ligger den ivägen. Vår klubbholmsvärd Jonas Remmers ombesörjde under lördagen transport av bryggan till klubbholmen.

Islossning på gång

Isen ute på Görväln har nu många öppna stråk så vilken dag som helst kommer den att försvinna.

I Svartviken blir isen allt mörkare. Trots isens dåliga kvalité med lite kärnis så har isen förosakat skador på C-bryggans förtöjning. Isen har under hårt vind drivit iväg med yttre delen av bryggan och förankringskättingarna har brustit.

Råken från turbåtsbryggan öppnar sig allt mer.

Piratbesök på långsegling

Våra långseglare Carina och Conny som nu ligger i KBS hamn och väntar ut Corona innan nästa världsomsegling, berättar här när de fick besök av pirater.

https://www.youtube.com/watch?v=oITrQtpB94M

Sidor