Uppläggningsområde

KBS uppläggning/vinterförvaring

Uppläggningsplats för medlemmarnas båtar utgörs av den 3000 m2 stora grusplan som även är parkeringsplats sommartid. Båtarna placeras enligt KBS direktiv för mest utrymmeseffektiva och säkra utnyttjande inklusive brandgator och möjlighet att serva båtarna. Båtarnas täckning skall enligt kommunala regler vara grön eller transparent.

Medlemmarna håller själva med vaggor och annan pallningsutrustning. Det är viktigt att dessa delar är tillräckligt kraftiga och stabila för båten i fråga så att båten står kvar även efter vinterstormarna. Rådgör alltid med våra uppläggningschefer vid frågor om vaggor och bockar skall se. Det är bättre med osäkerhet innan än efter en incident.

 

 

 

 

Tips för båtbockar

/sites/default/files/Godk%C3%A4nda%20Bockar%20till%20b%C3%A5tar.docx