Aktuellt

Dieselutsläpp i KBS hamnen

Idag lördag den 10 juni upptäcktes dieselutsläpp i hamnen. En tunn färgglad hinna låg i stora delar av hamnen och luktade. Efter kontakt med 112 och räddningstjänst sade de att de var för litet för att de skulle kunna göra något åt utsläppet.När det inte var större utsläpp så är ända möjligheten att det får dunsta bort.

Alla uppmanas se till sina båtar så de inte läcker och om någon är medveten om att ha spilt diesel vänligen meddela KBS styrelse så inte alla medlemmar behöver vända ut och in på sina båtar för att hitta källan till läckaget.

KBS seniorgrupp gör sommaruppehåll för ordinarie verksamhet

KBS seniorgrupp gör nu sommaruppehåll i sin ordinarie verksamanhet. Däremot kommer sjöaktivitet ut till klubbholmen att ske för seniorgruppen. Till hösten återkommer vi med ordinarie verksamheten.

Ingvar Sätterström

Uppvisande av försäkringsbesked för båt inom KBS

Uppvisande av båtförsäkringsbesked 

Har du visat upp försäkringsbeskedet för din båt och hämtat ut KBS årsmärke för 2017? 

Om inte och du hade förhinder vid de tidigare uppvisningsdagarna 6-7  maj har du ytterligare en möjlighet att visa upp försäkringsbeskedet och få ut 2017 års KBS märke. 

Stor påkänning på turbåtsbryggans pollare

På onsdagen blåste det kraftigt och turbåten låg förtöjd vid turbåtsbryggan. När turbåten hade kastat loss var de nya fina rostfria pollarna böjda. Den allt för tunna bottenplattan höll inte formen för den kraftiga vindens tryck på den stora båten.

Nytt partytält på klubbholmen

Första helgen i juni hade vår holmfogde Jonas Remmers kallat ihop ett arbetslag för arbete ute på klubbholmen. Den gamla stålrörsställningen till det gamla partytältet demonterades och ett nytt tält monterades. En stor knäckt tallgren ovanför grillplatsen sågades ned genom upphissning av en lätt tjej som sågade av grenen.

Det finns mer arbeten att utföra på holmen innan den är i toppskick.

Är du intresserad att jobba på klubbholmen så blir Jonas glad

Kommunen skärper miljökraven på KBS och dess medlemmar

Ingen ny biocidfärg (giftfärg) får målas på båtar som sjösätts i Upplands Bro Kommun.

Senast 30 december 2020 skall all gammal biocidfärg vara avlägsnad från båtbottnarna genom blästring eller slipning.

 

Tidigare under våren hade vi miljöinspektion från kommunen. Nu har kommunen återkommit med annmodan om vad KBS ska göra för att skydda miljön och inte försämra den samt att vidta åtgärder för att inte skada människors hälsa.

Vad gör vi när våra båtar har tjänat ut?

Båtretur finns nu som kan ta hand om våra uttjänta båtar.

Ingvar Sätterström

Uppläggningsplanen städad

På söndagen den 7 maj efter att alla båtar var sjösatta så fälldes de 36 år gamla träden i hörnet upp mot Strandvägen-Näckholmen.

På onsdagen 10 maj var alla medlemmar med vinterplats på uppläggningsplanen kallade till städarbete. Bockar och vaggor plockades ihop i ett hörn och planen städades.

Sidor