Aktuellt

Vikingarännet ändrad bansträckning

 Det finns fortfarande mycket is trots värmeperioder. Vid Kungsängen och på Ekoln är det dock problem med landlöshet. Vikingarännet den 14 februari har nu bedömt att det blir svårt för deltagarna, funktionärer och fordon att säkert komma ut på isen och ta sig iland då ingen kyla förväntas nästa vecka. Planeringen är nu att loppet kommer att gå från Sigtuna i en slinga som körs två varv för att få ihop 8 mil.

Januarirapport 2016

Nytt år och KBS styrelsen har kört igång med planering av klubbarbetet. En lördag ängnade styrelsen åt att planera arbeten, organisation, och rutiner inför kommande säsong.

Styrelsearbetsdag på en av vinterns kallaste dagar.

Miljöansvarig har nu tillsatts genom att Andreas Kreibom har åttagit sig uppdraget att bevaka och driva miljöfrågorna för KBS.

2015 årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll

KBS utökar med vakthållning under vinterperioden

Med anedning av otillåtna gäster i våra båtar utökar vi nu vakthållning även under vinterperioden.

För mer information om vakthållningen under vinterperioden läs mer under "Kansli" "Vakthållning".

För att komma in på denna sida krävs medlemslösen. Beställ det om du saknar det.

 

Ingvar Sätterström

Varning TÖM BÅTEN SJÄLV

Vi har ovälkomna gäster bland våra båtar. Dunkar har blivit bortkapade och försök till slangning av bränsle har misslyckats vad vi vet idag. Spår av besökare, i åtminstone en båt, där man har stökat runt och letat efter stöldbegärligt gods. En diodficklampa saknas i denna "urplockade"båt.

Vi uppmanar er att töm båtarna själva på stöldbegärligt gods och titta till båtarna då och då på udda tider. Nöj er inte med att enbart gå runt båten, kolla i båten att allt står rätt till.

Meddela styrelsen om ni har haft påhälsning.   

 

Ingvar Sätterström

Höstrapport 2015

Hösten är här efter en torr och solig period. Lugnet lägger sig över Båtsällskapet.

Styrelsens arbete har trappats upp inför årsmötet den 17 november. Motioner och andra frågor har behandlats så styrelseförslag skall kunna presenteras. Information finns under "Kansli" "Årsmöte" där man kan läsa om man är inloggad som KBS-medlem. Om du inte har inloggningsuppgifter så ordna detta enligt instruktioner. Mer information kommer inom kort, bland annat beträffande ekonomin och verksamhetsberättelse.

Båtupptagning Oktober 2015

 

På lördagens morgon visade termometern -4 grader och dimman låg tät över vattnet.

Första båten åkte upp trots dimma och isbelagt däck.

Solen började tränga igenom dimtäcket.

 

Efter lite intrimning av den nya kranen och och kommunikationen med föraren flöt upptagningen på och allt fler båtar fick sina vinterviloplatser.

Uppläggningsplanen klar för båtupptagningen

Båtbockarna och vaggorna har flyttas i två omgångar. Första gången för att frilägga det höga gräset som vuxit fast i bockar och vaggor. Gräs och tistlar har hackats ned så markytan är blottad igen. Andra omgången flyttades bockarna och vaggorna ut på planen under onsdagskvällen där resprktive båt sedan blir placerad. Klart för båtupptagningen på lördag och söndag.

Ingvar Sätterström

 

Sidor