Aktuellt

Vintern sliter hårt på C-bryggan

Under vintern har C-bryggans yttre del, efter vecket, utsatts för stora krafter. Isen har tagit med sig bryggdelen på väg ut i viken. Luftbubbelanläggning har nu installerats runt bryggdelen och den ligger nu i öppet vatten och driften ut i viken har stoppats.

Bryggdelarna har lappats ihop med en massa kättingar för att förhindra separeringen. De planerade bryggbytet i höst se som allt mer behövligt.

Ingvar Sätterström

Eventuell stöld av utombordare och bensintank

En utombordare med besintank har hittats måndagen den 13 febr. under en filt invid dagvattendammen i KBS hamnen. Detta är andrahandsuppgifter att en boende i Trekanten träffande på en man som plockat upp motorn och påstod att han hade ringt polisen men de inte hade tid så han skulle åka till polisstationen med motorn.

Alla uppmanas att kontrollera om någon har blivit av med motor och besintank och i så fasll polisanmäla och meddela KBS styrelse.

 

Ingvar Sätterström

 

Havsmiljöinstitutets rapport

Havsmiljöinstitutet arbetar med miljömärkning för fritidsbåthamnar utnynande i att minska mijöpåverkan från fritidsbåthamnar. Man har gjort invetering av fritidsbåthamnarna, 2654 hamnar, kartlagt hur hamnarna ser ut genom en enkät där 486 hamnar har svarat samt utvecklat miljömärkningsindex som ska stöda hamnarnas miljöarbete genom egenkontroll.

Rapporten är lång men det finns en samanfattning på sidorna 5-6 som är värd att läsa. Speciellt intressant kan vara hur det systematiska egenkontrollen kan ske i klubbens miljöarbete.

Isbana på uppläggningsplanen

 

Det ombytliga vintervädret med snö, regn och kyla har gjort uppläggningsplanen som en isbana.

God JUL och Gott Nytt ÅR

Vintern kommer nu tillbaka efter någon veckas värmeinslag. KBS och Görväln inbäddas med is och julsnö täcker de vinterförtöjda båtarna.

KBS önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Ingvar Sätterström

KBS Bildafton den 16 dec är inställt

Carina och Conny Hammarlunds Bildafton den 16 december i KBS klubbhus är inställt på grund av Covidläget.

 

Ingvar Sätterström

 

KBS Årsmöte 2021

Årets årsmöte samlade 41 medlemmar 34 aktiva och 7 passiva. Innan mötet började visade Jonathan Schweitz-Boge Boge bilder och informerade om Sjöräddningssällskapet där han är frivillig sjöräddare.

Ordförande Anders Räntilä hälsade välkomna och öppnade årsmötet. Som mötesordförande valdes Urban Deljerud. Årets överskott på 129.248 kr  beslutades att balanseras in i ny räkning. Balans- och resultaträkningen fastäldes.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Förslaget till budget,avgifter och arvoden antogs av årsmötet.

Tillbud i KBS hamnen

Senaste veckans kraftiga kyla har skapat is i KBS hamnen och Görväln ligger med blank nyis sedan någon dag. För tidigt att glida ut på nyisen.

Sidor