Aktuellt

Vårbesök på klubbholmen

Grönskan på klubbholmen börjar spira men det finns jobb för att klarställa holmen för sommarnen.

Isen är borta

Under onsdagens sydliga vind mosades isen på Görväln och ett smalt band med issörja låg utefter Strandvägens strand. På torsdagen sytes inte några spår av isen.

Till och med i KBS hamnen är det mesta av isen borta. Endast lite is mellan A- och B-bryggan och utefter stranden innanför A-bryggan fanns kvar.

Ingvar Sätterström 

Två brandmänn igenom isen

Under tisdagen kunde man se två brandmänn ute i isörjan vid Gröna Udden. De hade räddningsövning då en av dem skulle rädda den andra. De var en bra bit ut från stranden och hade försökt att ta sig upp på isen vilket misslyckades. Isen mosades bara sönder och det såg ut som båtrännor i isen där de hade förflytta sig.Räddningen gick till så att en ryggsimmade och drog med sig den andra med hjälp av en räddningsbygel.

När de närmade sig den grunda stranden kunde de resa sig.

Islossningen dröjer

Trots det fina soliga vädret under påsken ligger fortfarande isen i KBS hamnen och ute på Görväln. Nätterna är fortfarande kalla och det har varit svaga vindar. Så fort det börjar blåsa kommer säkert isen att mosas sönder. Utefter stranden på Strandvägen trippar sädesärlan så det finns hopp om öppet vatten vid sjösättningen om fyra veckor. 

Arbetsdag i KBS

Under lördagen hade ett tiotal medlemmar ställt upp för en arbetsdag. Huvuduppgiften var att montera y-bommarna på den nya C-bryggan. 

Montering av beslag och div. justering innan bommarna förflyttades ut på bryggan.

Starka armar lyfter ut bommarna på bryggan.

En plankbit placerades under bojen på bommen som en skida att glida på isen då bommen skjöts ut.

Lediga båtplatser i KBS

Just nu finns lediga bryggplatser i KBS hamn. För önskemål om bryggplats kontakta: brygg@kungsangensbatsallskap.se

Ingvar Sätterström

 

Sjöscouterna ökar på sitt båtinnehav

Tibble Sjöscoutkår är aktiva och bedriver en expanderande ugndomsaktivitet. Nu har man införskaffat nya Oprimistjollar staplade i båtförådet.Några så nya att de inte ens är uppackade. Några har man hunnit döpa och märkt upp.

Några jollar fick inte plats i båtförådet.

De gamla Optimistjollarna börjar bli slitna efter det flitit användandet.

KBS-are laddar för världsomsegling

Johan och Karin Carlstedt planerar nu att kasta loss med båten LeLuna från KBS för långsegling kanske jorden runt.

De har en hemsida som gör att man kan följa deras segling  https://sailingleluna.se/

Sidor