Aktuellt

Höstrapport 2015

Hösten är här efter en torr och solig period. Lugnet lägger sig över Båtsällskapet.

Styrelsens arbete har trappats upp inför årsmötet den 17 november. Motioner och andra frågor har behandlats så styrelseförslag skall kunna presenteras. Information finns under "Kansli" "Årsmöte" där man kan läsa om man är inloggad som KBS-medlem. Om du inte har inloggningsuppgifter så ordna detta enligt instruktioner. Mer information kommer inom kort, bland annat beträffande ekonomin och verksamhetsberättelse.

Båtupptagning Oktober 2015

 

På lördagens morgon visade termometern -4 grader och dimman låg tät över vattnet.

Första båten åkte upp trots dimma och isbelagt däck.

Solen började tränga igenom dimtäcket.

 

Efter lite intrimning av den nya kranen och och kommunikationen med föraren flöt upptagningen på och allt fler båtar fick sina vinterviloplatser.

Uppläggningsplanen klar för båtupptagningen

Båtbockarna och vaggorna har flyttas i två omgångar. Första gången för att frilägga det höga gräset som vuxit fast i bockar och vaggor. Gräs och tistlar har hackats ned så markytan är blottad igen. Andra omgången flyttades bockarna och vaggorna ut på planen under onsdagskvällen där resprktive båt sedan blir placerad. Klart för båtupptagningen på lördag och söndag.

Ingvar Sätterström

 

Höstbesök på Klubbholmen

Två av styrelsen passade på att njuta av helgens fina höstväder och besökte Klubbholmen med kajak. 

Efter att kassören hade tömt sparbössan på en redig bunt pengar avnjöts en härlig fika med sjöutsikt.

Allt såg ut att vara i ordning och iordninggjort inför vintern, möblerna ihopplockade under pressening, tältet nedtaget och likväl KBS-vimpeln.

Mastförvaring

För bästa ordning i mastskjulet ber vi Dig seglare som vinterförvarar mast att logga in på hemsidan och läsa instruktionen på fliken Kansli och underfliken Vinteruppläggning.

Toasugen - så fungerar den

Toasugen är nu i drift för fungerar nu för tömning av båtarnas septiktankar. Börja med att doppa ned sugslangen i sjön och pumpa för att vattenfylla slangen, tryck det gula gummimunstycket mot båtens tömningsöppning och pumpa ur båtens toatank. När tanken är tom doppa åter igen sugslangen i sjön och pumpa för att skölja ur sugledningen. Alternativt användes det svarta sugmunstycket för Porta Poti. Lämpligen är man två vid tömningen, en som håller sugmunstycket mot båtens tömningsöppning och en som pumpar.

Ingvar Sätterström 

 

Utbildning i sjömanskap och navigation med sikte på förarintyg

KBS har i Oktober 2015 på nytt startat denna populära kurs som omfattar ca 25 lektionstimmar uppdelade på ett antal vardagskvällar och två längre pass lördag eller söndag. Kursen avslutas i början av 2016 med prov för förarintyg inför en av Nämnden för Båtlivsutbildning godkänd förhörsför-rättare. Ett praktikpass i båt till våren ingår också. Alla kurstillfällen är tänkta att genomföras i KBS klubbhus. Kursledare är Anders Norsell som kan nås på anders.norsell@live.se eller 070 – 722 79 60.

Sommarrapport 2015

Det blev en trög start på sommaren. Värmen och finvädret kom inte förrän i augsti förutom fyra dagar i juli. Många båtar har inte blivit påmastade. 

Klubbarbetena har kommit i gång efter semesterperioden. Delar av uppläggningsplanen har rensats från beväxning och grusats.

Sidor