Artikel

Blästring i KBS

En medlem inom KBS har fått tillstånd från KBS styrelse och Upplands-Bro kommun att blästra sin båtbotten. Blästring sker med kolsyreis som tar bort biocidfärglagret som faller ned på underliggande pressening utan en massa sand- eller vatten-spridning.

Uppland-Bro kommun har anmodat KBS att se till att alla båtbottnar ska vara sanerade från biocidfärg innan 2021. Inga båtar med biocidfärg kommer att kunna sjösättas 2021.

Ingvar Sätterström