Artikel

Farleden genom Stäket stängd 16 okt-6 nov

Farleden är avstängd i Stäket förbi den nya broinstallationen mellan 16 oktober till 6 november 2023.

Ingvar Sätterström