Artikel

Gammal bild över Måsholmen

Robert Boge har hittat en gammal blid över Måsholmen där KBS klubbhus ligger idag. Den lilla ön kallades Måsholmen innan piren byggdes under 1960-talet av bergsmassor från bygget på Bergsvägen. När sedan ön fick landförbindelse med piren ändrades namnet till Näckholmen. Förstorar man bilden syns en segelbåt framför ön. Bilden tagen före pirens utfyllnad.

Ingvar Sätterstöm