Artikel

Hög aktivitet i båtlivet under helgen

Klubbholmen har varit välbesökt under helgen med värmebölja. Under lördagen besöktes holmen av 20-talet båtar och grannklubbarnas klubbholmar synes också vara välbesökta. Utefter stränderna hade också många båtar ankrat upp. En del snabba båtar rev upp svall då de passerade snabbt genom sundet mellan klubbholmarna.

Livlig båttrafik på Görväln och Näsfjärden. Motorbåtar,segelbåtar och buskörande vattenskotrar. Många kajaker kom glidande utefter strändern allt för att undvika vattenskoterna och de snabba motorbåtar.

I klubbhuset var det fest på lördagskvällen.En motorbåt av det större formatet hade lyckats trasla sig in och förtöjt vid servicebrygga och försvårat möjligheten till toatömning.

Ingvar Sätterström