Historik

KBS historik

Kungsängens Båtsällskap bildades 1955 av nio båtfantaster som tröttnat på att dra upp sina båtar på land för jämnan. Sällskapet fick disponera mark och vatten av kyrkan utan kostnad. Dåvarande bryggor var belägna längre in i Svartviken där det nuvarande kommunala föreningshuset ligger. Medlemsantalet ökade snabbt och sällskapet flyttade så småningom till nuvarande plats. Hyresvärd blev nu Upplands Bro kommun som arrenderar ut tomten till KBS.

1967 byggdes bostäderna på Bergvägen och bergsmassorna därifrån lades ut mellan land och Näckholmen vilket blev vår nuvarande hamnpir. 

Under 1970-talet var man inom KBS mycket aktiva med mörkernavigering som utövades ihop med närliggande båtklubbar. Segelbåtarna kappseglade i Görvälns Segelsällskap (SSG) som är sammanslutningen för seglare från Görväln med omnejd.

KBS anläggning har och hamnen har fortlöpande utvecklats genom medlemmarnas ideella arbetsinsatser. Hamnplanen fylldes upp och planades ut i början av 1980-talet till en större och jämnare uppläggningsplats och parkering. Nya bryggfundament göts senare till de bryggor som inköpts under 1970-talet.

Fram till 2001 fanns en barack på hamnplanen och som hade rustats upp till klubbhus av Björn och Gunvor Ryd på 1980-talet. Björn var en av KBS grundare. I slutet av 1990-talet valdes tidigare  byggmästare och arkitekt - Ingvar Nilsson - till ordförande. Han sprudlade av energi och lyckades inspirera KBS medlemmar att bygga ett nytt klubbhus. Ingvar drog själv ett tungt lass med att planera, rita, beställa, arbetsleda, och utbilda medlemmarna i byggteknik. 2002 kunde det nya klubbhuset invigas och blev jämte det tillhörande masthuset en fungerande central facilitet för klubbens drift, förvaring, möten och fester. Klubbhusets design är lovordad av många med bl.a. den härliga sjöutsikten. Huset har blivit utsett till Upplands Bro's mest uppskattade hus.

KBS har under många år arrenderat Södra Allemansholmen som utgör en populär klubbholme med  säkra och funktionella bryggor, grillplats med partybord, soldäck, toa, bastu och med en  barnvänlig badstrand.

På 1990-talet tog dåvarande ordföranden, idag hedersordförande Anders Norsell, initivet till att utveckla samarbetet med övriga båtklubbar inom Upplands Bro och Järfälla. Första frågan var att tillsammans med Sjöfartsverket driva igenom utprickning i sjöleden Ormsundet. Samarbetet har sedan fortsatt med att diskutera gemensamma frågor. Båtsamverkan är viktig inom en mängd områden; t.ex. för att skydda sig mot brott.

KBS har idag på 2000-talet cirka 300 medlemmar med knappt 200 båtar. Vi vill under dagens ordförande Anders Räntilä utgöra en integrerad del i svenskt båtliv och en rekreationsmiljö för både KBS medlemmar och för allmänheten i Upplands Bro kommun.