Artikel

Infartsbommen avkörd

Ifartsbommen till KBS uppläggningsplan är avkörd. Någon har kört på bommen utifrån gatan och brutit av den.Tills vidare används den gamla bommen.Låsning sker med hänglås med samma nyckel som till den avkörda bommen.

Ingvar Sätterström