Artikel

KBS enkät 2019

/sites/default/files/KBS%20enk%C3%A4t%202019.html

Under höst 2019 genomförde KBS en enkät bland medlemmarna. Det blev ett stort gensvar.

 

KBS har en åldrande medlemskår

Övervägande motorbåtar som används till nöje störta delen 

Nästan hälften gör fler än 10 turer per år och då främst i Mälaren följt av klubbholmen och skärgården

Hälften gör dagsturer och många tar med familj, barn, barnbarn och vänner

3/4 delar tänker behålla båten

3/4 delar jobbar gärna i klubben och 1/4 kan täönka sig att engagera sig mer i föreningen

Det är stort intresse för utbildninga, kurser och seminarium

 

För att se enkäten mer i detalj följ länken högst upp på sidan.

Ingvar Sätterström