Artikel

KBS framtida verksamhet ifrågasätts

Kommunen har tidigare jobbat fram en Fördjupad Översikts Plan (FÖP) för Kungsängen med siktet på utvecklingen fram till 2040. KBS har tidigare kommenterat denna plan. I huvudsak går FÖP ut på att man vill aktivera KBS området så att de blir mer lättillgängligt för allmänheten att nå Mälarstranden. KBS har haft tidigare kontakt med kommunen och diskuterat i positiv anda hur området skulle kunna aktiveras så utvecklingen blir positivt för både allmänheten och KBS.

I samband med det planerade bryggbytet har nya diskussioner förts angående att uppdatera vårt arrendeavtal för att kunna visa banken att vi har ett långsiktigt avtal som bas för banklånet. Nuvarande avtal sträcker sig till 2027 och KBS vilja är att ersätta detta avtal med ett långsiktigt nytt avtal. Vid dessa diskussioner har framkommit att politiker i kommunen vill dela upp arrendeavtalet i två delar, en del för vattenområdet med bryggorna och marken för klubbhuset med giltighetstid på 25 år. Den andra delen skulle gälla uppläggningsplanen som skulle får giltighetstid på 1 år. KBS anser att splittring av vår fungerande verksamhet som byggts upp under många år är helt förkastligt.

Klubben skulle få en riktig knäck med tveksam fortsatt verksamhet. Att lägga upp våra båtar på ex.vis Arken skulle få ekonomin och strulet för KBS medlemmarna i en helt annan division. Masthuset och mastkranen som är Mälardalen bästa anläggning skulle inte kunna användas. Sjösättningsrampen skulle inte kunna användas för trailerbåtar. Under sommaren skulle bilparkering saknas för medlemmarnas och deras båtgästers bilar under båtlivsaktiviterna. Med 100 båtar på ex.vis Arken skulle det medföra 1000-tals bilresor per år för höstjobb och vårrustning av våra båtar. Det är inte miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart. Den viktiga ungdomsverksamheten som bedrivs i Tibble Sjöscouter skulle få en riktig knäck då samarbetet med uppläggning av deras större båtar inte längre skulle vara möjligt.

KBS söker intresserade som är villiga att jobba med dessa framtidsfrågor för vår klubb. Fortsättningsvis ska vi kunna var en fungerande båtklubb och vara det dragplåster som kommunen vill kunna visa upp att vara en attraktiv sjönära Mälarkommun med med lång strand.

Meddela ditt intresse till KBS styrelse.

 

Ingvar Sätterström

Kommentarer

Upplands-Bro kan använda Mälaren mer i sin profilering och levande båtklubbar kan bidra starkt till det. Det borde vara enkelt att förstärka den bilden inom den grupp av politiker och tjänstemån som påverkar kommunens bild.

Att levande båtklubbar behöver både vinter- och sommarplatser för båtarna i anslutning till varandra behöver också kommuniceras. Vi borde pro-aktivt förmedla det budskapet och det vore bra att göra det via många kanaler. Vilka kontakter har vi KBS:are inom komunen?

Jag kan hjälpa till men har inte några kontakter bland de som arbetar i kommunen, och har inte heller obegränsat med tid, så mitt bidrag kan nog mest bli att komma med idéer och hjälpa till att strukturera upp kommunikation.

/Kimmo

Tack Kimmo för ditt intresse för dessa viktiga frågor för KBS;s framtid. Styrelsen återkommer om hur du och andra kan jobba med dessa frågor.

Ingvar Sätterström