Artikel

Långseglarna har kastat loss

Idag 30 april prick kl. 14.00 kastades Johan och Karin med hunden Gustaf  loss från KBS för seglats över Atlanten och andra hav. Tidsprogrammet kommer inte att bli lika exakt i fortsåttningen som vid avseglingen. När de nu släpps loss från ekorrhjulet kommer de att ta dagen som den kommer och planerar att vara borta två år men kan blir ett till tre år.

Avseglingslunch med släkt och vänner intogs i ett fyllt klubbhuskt.Många var med och ville önska dem lycka till genom att vinka av dem.Loss från bryggan.Segelsättning och sedan god fart i den friska västliga vinden.

Tidigare information om deras ävenetyr.

Köp och leverans av båten LE LUNA som övertogs utan besättning på Ålands hav: http://www.kungsangensbatsallskap.se/?q=sv/content/kbs-are-laddar-f%C3%B...

Deras hemsida med planeringsinformation:  https://sailingleluna.se/

Ingvar Sätterström