Artikel

Miljöstationen repareras

Miljöstationen som är placerad på uppläggningsplanen ska nu repareras. Detta innebär att den inte kan nyttjas för miljöfarligt avfall under reparationstiden. KBS uppmanar medlemmarna att själva ta hand om det miljöfarliga avfallet och transportera det till kommunens återvinngingstationer. I de gröna soptunnorna tillåts endast hushållssoppor.

Ingvar Sätterström