Artikel

Nästa generation tränas i sjömanskap på klubbholmen

En tisdagseftermiddag på klubbholmen. Högtryck med värme och sol. Två båtar vid bryggan, en seglare från Västerås och en motorbåt från KBS med två familjer och fyra små flickor.

Fjärde generation Bauer tränas i sjömanskap.Snabbt lär sig de små hur årorna fungerar och de kan ro tvärss över viken.För att orka lite längre behövs dock hjälp av en vuxen.Den nya bryggan gillas inte bara av båtfolket. Ungfåglar av tärnor gillar den också.Även Måsbergets södra udde gillas av trärnor.

Ingvar Sätterström