Artikel

Seniorträff på klubbholmen

Tre KBS båtar samlades på klubbholmen för seniorträff.Nya landgången till nya bryggan är nästan färdig. Räcken och KBS-skylten ska upp.Vid bryggbytet blev det en del skräp kvar som ska städas bort så småningom.Mycket fanns att diskutera medan vi smorde kråset. Lite arbet blev det också med att säkra några bräder på nya bryggan efter transportöppningar.Några båtar låg kvar för övernattning. Framåt kvällen kom fler medlemmar ut med sina båtar. Nu med längre brygga och dessutom den gamla Scoutbryggan så finns det nu gott om plats för båtarna.

Ingvar Sätterström